KVR-urakointi

KVR-urakointi eli kokonaisvastuurakentaminen

KVR-urakointi tarkoittaa kokonaisvastuurakentamista, jossa pääurakoitsija vastaa koko rakennushankkeesta, myös aliurakoitsijoiden osuudesta. Urakoitsija kantaa kokonaisvastuun niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta. 

Tavanomaisessa rakennusurakassa sopijapuolina ovat rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija. Näissä hankkeissa rakennuttaja tekee erilliset sopimukset suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa. Vastaavasti KVR-urakassa urakoitsija vastaa myös rakennussuunnittelusta, jolloin rakennuttajalla on sopimus koko työstä vain yhden urakoitsijan kanssa. KVR-urakoitsija vastaa suunnittelu- ja aliurakkasopimuksista.

KVR-urakoinnin hyödyt rakennuttajalle:

  • vain yksi sopimuskumppani
  • urakoitsijan laaja-alainen ammattitaito hankkeen eduksi
  • ei sido rakennuttajan omaa henkilöstöä
  • selkeä toimintamalli
  • urakoitsijan kattava ja luotettava alihankkijaverkosto käytettävissä

KVR-urakka tunnetaan myös nimillä Suunnittele- ja rakenna -urakka (eli SR-urakka), Desing & Build -urakka, Suunnittele ja toteuta -urakka (eli ST-urakka), ja avaimet käteen -urakka.

Olemme toteuttaneet lukuisia KVR-urakoita eri puolella Suomea. Lue lisää hankkeistamme.