Allianssi

Allianssi rakennushankkeissa

Allianssimalli on voimakkaasti yleistymässä myös talonrakennuksessa. Allianssi perustuu kumppanuuteen, jossa kaikki osapuolet tekevät päätökset yhdessä ja mahdolliset riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten kesken. Allianssi koostuu aina tilaajasta, käyttäjästä ja palveluntuottajista. Allianssi sopii parhaiten suurten ja monimutkaisten hankkeiden toteuttamiseen.

Allianssimallissa suunnittelijat, toteuttajat ja asiakas toimivat samassa organisaatiossa ns. samalla puolella pöytää. Kaikkien osapuolten osaamista pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä toimintatapa kannustaa avoimeen yhteistyöhön ja uusien ratkaisujen ideointiin. Perinteiseen urakointiin verrattuna allianssissa on osapuolilla yhteiset tavoitteet, jotka varmistavat hankkeelle parhaan lopputuloksen sovitussa aikataulussa.

Allianssista on mahdollista toteuttaa vain kehitys- tai toteutusvaiheen allianssisopimus tai molemmat yhdistettynä.

Open book –periaate kuuluu vahvasti allianssimalliin

Allianssimalliin kuuluu oleellisesti toiminnan läpinäkyvyys. Niin suunnittelu, toteutus kuin raportointikin tehdään avoimin kirjauksin. Osapuolten välinen luottamus ja yhteistyö ovat allianssin edellytyksiä. Työskentely on tehokasta ja joustavaa, kun hankkeen tiedot ovat samanaikaisesti kaikkien käytettävissä.

Allianssissa varsinainen suunnitteluvaihe vie normaalia enemmän aikaa. Suunnittelun aikana käydään yhdessä kaikkien osapuolten kesken hanke läpi vaihe vaiheelta ja tuloksena saadaan tarkka, yhteinen näkemys ja toteutussuunnitelma hankkeen läpiviemiseen. Suunnitteluvaiheen aikana syntyneiden innovaatioiden avulla voidaan lyhentää rakennusaikaa, pienentää riskejä ja säästää kustannuksia.

Esimerkkejä allianssihankkeistamme

Meillä on kokemusta allianssimallin käytöstä rakentamishankkeissa. Allianssin käyttö on koettu myönteiseksi toimintatavaksi. Rakennamme muun muassa Oulun Hiukkavaaran monitoimitaloa ja Kempeleen terveyskeskuksen laajennus- ja saneerausurakkaa allianssihankkeina.

Panostamme jo kehitysvaiheessa käyttäjälähtöisyyteen luomalla kokonaisvaltaisen kuvan hankkeesta, jotta loppukäyttäjät saavat käyttöönsä modernit ja toimivat tilat. Tavoitteenamme on toteuttaa hankkeet kustannustehokkaasti huomioiden rakennuksen koko elinkaari.