Projektinjohtorakentaminen

Projektinjohtorakentaminen

Projektinjohtorakentaminen on tehokkain ja edullisin toteutustapa monissa rakennushankkeissa. Se sopii periaatteessa lähes kaikenlaisiin rakennushankkeisiin, mutta erityisen hyvin se soveltuu suuriin ja vaativiin erikoishankkeisiin toimitilarakentamisessa sekä korjausrakentamiseen.

Projektinjohtorakentamisessa asiakkaan etuja ovat

 • Open book -periaate
 • hankkeen lyhyempi kokonaiskesto
 • kustannustehokkuus
 • ennustettavuus
 • ammattitaitoisen projektinjohtohenkilöstön tuki päätöksenteossa
 • tilaajan omien resurssien säästyminen muihin tehtäviin
 • vaikutusmahdollisuus ja lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin
 • ennalta sovittu hinta projektinjohtourakoinnille

Projektinjohtourakoitsijana tehtäviämme ovat mm.

 • kokonaisvaltainen projektin johtaminen
 • tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa
 • aikataulujen, suunnittelun ja kustannusten hallinta
 • tehokas hankintatoimen toteutus
 • rakentamisen laadun valvonta
 • toiminnan laadun, energiatehokkuuden, ympäristövaikutusten sekä työturvallisuuden huomioiminen
 • hankkeen toteutuksen kokonaisvastuun kantaminen

Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen etenevät rinnakkain

Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtototeuttaja vastaa projektinjohtotehtävien, työmaan johtovelvollisuuksien, työmaapalveluiden ja rakennustöiden toteuttamisesta. Projektinjohtourakkaan voidaan sisällyttää myös suunnittelu.

Projektinjohtohenkilöstömme laatii jo ennakkosuunnitteluvaiheessa projektille järkevän osittelun kustannussuunnittelujärjestelmään perustuen. Suunnittelussa huomioidaan mm. tilaajan erillishankinnat ja tavoitteelliset sekä realistiset aikataulut projektin läpiviennille. Suunnittelun tuloksena hankkeelle määritetään budjetti, aikataulu, toteutus-, projekti- ja hankintasuunnitelmat sekä sovitaan laadunvarmistuksen, ympäristö-, energiatehokkuus- ja turvallisuustekijöiden ja riskienhallinnan vaatimat toimenpiteet. Projektin ohjaamisen menettelyt suunnitellaan toimintajärjestelmän mukaisessa projektisuunnitelmassa, joka toimii teknisen laadun perustana ja sen avulla varmistetaan toiminnan laatuvaatimukset koko hankkeen ajan.

Samaan aikaan tapahtuvan suunnittelun ja toteutuksen ansiosta hankkeen kokonaiskesto lyhenee. Projektinjohtorakentamisen joustavuuden ansiosta myös mahdollisiin suunnitelmamuutoksiin voidaan reagoida kesken toteutusvaihettakin ilman merkittäviä aikataulumuutoksia tai lisäkustannuksia.

Projektinjohtorakentaminen tuo kustannustehokkuutta

Projektinjohtorakentamisen mallissa asiakas saa kustannusohjatut suunnitteluratkaisut ja kilpailutetut hankinnat. Kustannussäästöjä syntyy myös hankkeen kokonaisaikataulun lyhentymisestä. Projektinjohto-organisaatio hoitaa projektin hankinnat ja valmistelee eri vaiheet tilaajan päätettäväksi.  Hankinnoissa voidaan hyödyntää ison konsernin ostovolyymi, kilpailutetut hinnat ja kattavat verkostot.

Ammattitaitoisen projektinjohtohenkilöstön ansiosta asiakas saa päätöstensä tueksi laajaa tietoa ja vaihtoehtoja sekä hankkeen ennakoidun ja hallitun toteutuksen.

Lemminkäisellä on pitkä kokemus projektinjohtorakentamisesta

Toimme projektinjohtorakentamisen mallin Ruotsista Suomeen vuonna 1973. Mallia on käytetty siitä lähtien erilaisissa hankkeissa mm. korjausrakentamisessa ja metsä- ja elektroniikkateollisuudessa. Nykyisin myös useat toimisto-, liike- ja logistiikkahankkeet tehdään projektinjohtomallilla niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa.

Vahvuutemme projektinjohtorakentajana:

 • Ammattitaitoinen projektinjohtohenkilöstö
 • Suunnitteluohjauksen vahva osaaminen
 • Kustannustehokkaat toteutukset
 • Tietomallin hyödyntäminen
 • Pitkä kokemus
 • Kattava verkosto

Hallitsemme suuret projektit ja haastavat kaupunkiolosuhteet. Vahva projektinjohto-osaamisemme yhdistettynä kattavaan erikoisurakointiimme tekee meistä lyömättömän yhteistyökumppanin.