Elinkaarimallin palvelut

Elinkaarimallin palvelut

Elinkaarimallilla toteutetuissa kohteissa tuotamme esimerkiksi seuraavat kiinteistöpalvelut:

 • hallinto- ja isännöintipalvelut
 • rakennuksien ylläpito, kunnossapito, vuosikorjaukset, talotekniikka, kiinteistönhoito ja jätehuolto
 • erikseen määritellyt käyttäjäpalvelut
 • ulkoalueiden hoito ja ylläpito, mukaan lukien piharakenteet ja -rakennelmat
 • energian (lämpö, vesi, sähkö) käyttö ja ohjaus
 • siivous
 • turvallisuuspalvelut ja vartiointi
 • turvallisuus ja terveellisyys
 • irtokalusteet ja laiteet
 • tietoverkkojen ylläpito
 • kiinteistöihin liittyvät pitkän aikavälin (PTS) korjaukset

Palveluiden mittareita ovat esimerkiksi

 • olosuhteet
 • energian kulutus
 • käytettävyys
 • palvelutaso
 • turvallisuus ja terveellisyys