Elinkaaripalvelut

Elinkaaripalvelut

Elinkaarimallissa keskitymme rakentamisen lisäksi kokonaisvaltaiseen pitkän aikavälin palveluun. Saat varmuuden kohteesi huolellisesta pitkän ajan käytöstä, hoidosta ja ylläpidosta, mikä turvaa investointisi arvon säilymisen.

Vastaamme elinkaarihankkeissa muun muassa kokonaissuunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistö-, hoito- ja ylläpitopalveluista sekä perusparannusinvestoinneista. Pidämme sopimuksen kohteena olevat tilat hyvässä käyttökunnossa siten, että viihtyvyys, turvallisuus, energiatehokkuus ja tilojen toiminnallisuus paranevat. Osallistumme tarvittaessa myös rahoituksen järjestämiseen.

Elinkaarimalli sopii parhaiten isoihin yksityisiin tai julkisiin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, jolloin hankkeiden kokonaistaloudellisuus ja elinkaariedullisuus toteutuvat parhaiten. Sopimuksen pituus on tyypillisesti 25 vuotta.

Elinkaarihankkeitamme Suomessa

Elinkaarimallia on Suomessa käytetty ensimmäistä kertaa suurissa moottoritiehankkeissa. Tierakentamisesta elinkaariajattelu on laajentunut muihin rakennushankkeisiin, jotka vaativat nopeaa toteutusta, pitkäaikaista rahoitusta ja jatkuvaa ylläpitoa.

Olemme mukana monissa talonrakentamisen elinkaarihankkeissa. Kuopiossa kokonaisuuteen kuuluvat rakennettavat, peruskorjattavat ja ylläpidettävät neljä koulua ja yksi päiväkoti. Oulussa vastuullamme on monitoimitalo Kastelli, jossa koulujen ja päiväkodin lisäksi sijaitsevat kirjasto sekä nuoriso- ja liikuntatilat. Pudasjärvellä rakennamme maailman suurinta hirsikoulukampusta ja palvelutaloa sekä Hollolassa kahta uutta koulua. Porvoossa rakennamme kahta koulua ja kolmea päiväkotia.

Elinkaarihankkeiden tyyppisiä, kokonaiskustannusmallilla toteutettuja kohteitamme ovat myös useat poliisi- ja oikeustalot eri puolilla Suomea.