Lemminkäisen pääkonttori Salmisaaressa

Oikeudellinen tiedote

Käyttämällä näitä www-sivuja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Näiden www-sivujen sisällön omistavat Lemminkäinen Oyj ja/tai sen tytäryhtiöt (jäljempänä Lemminkäinen).

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja vastuut

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Lemminkäisen etukäteistä kirjallista suostumusta. Lemminkäisen www-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan.

Toimittamalla www-sivuihin liittyvää materiaalia mille tahansa Lemminkäisen palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin kautta tai www-palvelujen välityksellä, materiaalin toimittajana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Lemminkäiselle, ja että Lemminkäinen voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Lemminkäistä kohtaan ja sitoudut hyvittämään Lemminkäiselle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Lemminkäinen ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Lemminkäisen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut www-sivuilla mainitut yhtiöiden ja tuotteiden nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Lemminkäisen tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus ja oikeus muutoksiin

Lemminkäisen www-sivut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Sivujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Lemminkäinen ei takaa sitä, että sen sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Lemminkäinen pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Lemminkäinen ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Lemminkäinen ei ole vastuussa mistään sivujen käytöstä tai sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Lemminkäiselle. Lemminkäisen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Linkit

Lemminkäinen www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Hyväksyt myös, että sivut eivät ole Lemminkäisen hallinnassa, eikä Lemminkäisellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Lemminkäinen ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Yksityisyys Lemminkäisen sivustolla

Lemminkäinen kerää tietoja sivuston kautta palautetta lähetettäessä, materiaalia tilatessa tai syötettäessä henkilötietoja muun toiminnon esim. rekisteröinnin kautta. Henkilötietoja ei luovuteta Lemminkäisen tai sen yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään palomuurilla suojatuissa tietokannoissa lukituissa tiloissa.

Sivustolla käytetään evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: miltä verkkosivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, ladatut sivut, selaintyyppi, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, ajankohta, IP-osoite. Vaikka Lemminkäinen ei tunnista käyttäjien henkilöllisyyttä, Lemminkäinen voi selvittää päätelaitteen IP-osoitteen perusteella, kenelle se kuuluu, eli mitä organisaatiota käyttäjä edustaa (esim. työnantajaa) ja hyödyntää tietoa Lemminkäisen sivuston käytöstä Lemminkäisen tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointiin tälle organisaatiolle. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Verkkosivuilla on käytössä analytiikkatyökalu. Analytiikkatyökalun sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä.

Lisäksi Lemminkäinen käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä verkkosivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Käyttäjälle pystytään näin näyttämään ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä. Mainostajat ja mainosverkostot, esim. Google ja Facebook analysoivat ja mittaavat sivuston käyttöä ja kohdentavat mainontaa Lemminkäisen sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti www.youronlinechoices.com -sivuston kautta.

Lemminkäisen sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Lemminkäisen sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Lemminkäisen sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Henkilötiedot voidaan tarkastaa ja pyynnöstä oikaista ja poistaa virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Lemminkäiseen.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riidat ratkaistaan Suomessa yleisessä tuomioistuimessa, joko Helsingissä tai kotipaikkasi tuomioistuimessa.

© Lemminkäinen Oyj 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.