Uusi jätevedenpuhdistamo syntyy maan alle Espoossa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) rakennuttaa Espoon Blominmäen kallioon uuden jätevedenpuhdistamon korvaamaan nykyisen Suomenojan puhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää jatkossa riittäisi käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä.

Maan alle louhittavaan luolastoon sijoitetaan jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa muistakin tiloista. Puhdistamon maanpäällisissä osissa ovat hallinto- ja korjaamorakennukset, metanolin vastaanottopiste, biokaasun varastot sekä poistoilmapiippu.

Meidän urakkaamme kuuluu uuden puhdistamon luolaston louhinta ja kalliotilojen lujittaminen. "Louhimme maan alla samanaikaisesti useampia rinnakkaisia tiloja. Hyödynnämme työssä kokemustamme aiemmista vastaavista töistä. Tämä näkyy asiakkaalle urakan tehokkaassa toteutuksessa. Erityishuomiota kiinnitämme siihen, että louhinta toteutetaan tehokkaasti ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle ja alueen lähiasukkaille", kertoo Lemminkäisen infraprojektit-liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo.

Louhintatyöt etenevät kiihtyvää tahtia

Aloitimme tunnelilouhinnan syksyllä 2015. Tammikuussa 2016 puhdistamosta on rakennettu viitisen prosenttia, mutta kallion louhinta kiihtyy kevään mittaan. Louhinnat tulevat etenemään maksimivauhdilla 5‒6 porausjumbon voimin. Louhinta- ja lujitustyöt jatkuvat aina tammikuulle 2018 saakka.

Avo-osuudella tehdään avolouhinnan lisäksi porausta, pontitusta, lastausta ja kivenajoa. Tunneliosuudella teemme räjäytystöitä ja louheenajoa. Räjäytystöitä ja louhintatärinää mitataan ja valvotaan koko räjäytystyön ajan. Louhimme kalliota kaikkiaan noin 910 000 kuutiometriä kolmen tunnelin kautta.

Valmistuttuaan vuonna 2020 puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan puhdistamo on hyvä esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen. "Puhdistamossa tullaan käsittelemään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin jätevedet. Tulevan kaupunkirakenteen kannalta puhdistamo sijaitsee keskeisellä paikalla", Mäkelä toteaa.

"Blominmäen puhdistustulokset tulevat olemaan ylivoimaisesti parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella. Lisäksi siitä tulee Suomen ja ehkäpä jopa koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo", kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Lue lisää Blominmäen louhintaurakastamme.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo on ehdolla vuoden 2017 työmaaksi.

Tiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo
HSY
Espoo
Suomi
2020