Mikkelin maanalainen jätevesipuhdistamo

Mikkelin Vesilaitos rakennuttaa uuden jätevesipuhdistamon, josta on tulossa yksi Euroopan tehokkaimmista ja moderneimmista.

Urakkaamme sisältyy Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään tulevan jätevesipuhdistamon louhinta, tiivistäminen injektoimalla ja kalliotilojen lujittaminen sekä ajoluiskan ja luolaan tulevien betonirakenteiden rakentamista.

Mikkelin Vesilaitos vastaa jäteveden puhdistusprosessin suunnittelusta ja laitteiden hankinnasta. Me tuomme projektiin maanalaisen rakentamisen ja louhintojen erikoisosaamisemme. Urakan saamiseen vaikuttivat näyttömme vaativasta kalliolouhinnasta vastaavissa kohteissa, kuten Helsingin Viikinmäen ja Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamot.

Louhimme urakan aikana yhteensä noin 160 000 kiintokuutiometriä kalliota uuden puhdistamon tieltä. Työmaalla työskentelee noin neljänkymmenen työntekijän lisäksi muun muassa kaksi porajumboa, kolme kaivinkonetta ja kolme pyöräkonetta sekä injektointiauto ja ruiskurobotti.

Hanke on edennyt edellä sopimusaikataulusta. Kalliorakennustyöt alkoivat syyskuussa 2016. Toukokuussa 2017 olivat käynnissä tunnelin kattoperien ja kuilujen louhinta sekä lujitustyöt. Toukokuun aikana alkoivat myös nostolouhinnat, ja elokuussa aloitetaan betonirakennetyöt. Louhinta ja lujitustyöt päättyvät syksyllä 2017 ja betonirakennetyöt keväällä 2018.

Uusi puhdistamo palvelee 69 000 asukasta, ja se valmistuu vuonna 2020.

Tiedot

Mikkelin maanalainen jätevedenpuhdistamo
Mikkelin vesilaitos
Mikkeli
Suomi
2020
  • Tunnelilouhintaa n. 160 000 kiintokuutiometriä, avolouhintaa n. 8 500 kiintokuutiometriä
  • Kolme kappaletta kuiluja, n. 2 400 kiintokuutiometriä 
  • Kalliotilan tunnustelu- ja injektointiporauksia n. 30 000 porametriä
  • Sementtiä käytetään injektointiin n. 210 100 kg
  • Kallio lujitetaan n. 14 000 lujituspultilla sekä 6 000 m3:lla ruiskubetonia. Kalliorakennustöiden laajuuteen kuuluu betonirakenteita n. 2 700 m3