Maisemanmuutos Viksbergin kaatopaikalla

Ympäristörakentamisen ammattilaisemme urakoivat Forssassa vanhalla kaatopaikalla, joka tilalla on kahden vuoden päästä kauniisti vihertävä kumpumaisema.

Viksbergin kaatopaikka Forssassa suljettiin jo 1990-luvun puolivälissä. Vuoden 2016 lopussa käynnistyi kaatopaikka-alueen puhdistus- ja suojaustyö, jota Lemminkäinen urakoi ja joka valmistuu vuoden 2019 lopulla.

Massiivisissa maansiirto- ja parannustöissä muokkaamme alueen täysin uuteen uskoon paitsi maisemallisesti myös maaperän osalta. Käsittelemme kaatopaikan reuna-alueilta siirretyt saastuneet maat polttolaitoksilta toimitetulla lentotuhkalla. Valmiille nurmipeitteiselle kummulle tulee korkeutta noin kymmenen metriä.

Suopohjassa riittää haasteita

Maansiirtotöiden lisäksi salaojitamme koko kaatopaikka-alueen ja rakennamme ympärille suojapengerrykset. Tuhkakäsitellyt maamassat saavat peitteekseen bentoniittimaton, jonka päälle ajamme maakerroksen kevyttä maisemointia varten. Kaatopaikan maa-aineksista ei saa liueta ympäristöön mitään haitallisia aineita sade- ja hulevesien mukana.

Suoperäinen maapohja tuo projektiin omat haasteensa ja rajoittaa myös päällimmäisen maakerroksen paksuutta. Jos painoa tulee liikaa, maa voi lähteä liikkumaan.

Viksbergin maa-aineksissa muhivat kaasut kerätään talteen, analysoidaan ja hyödynnetään esimerkiksi energianlähteenä. Kaasukaivot ja keräysputkistot ovat osa kunnostusurakkaamme.

Alueen tulevaa käyttöä ideoidaan vielä. Todennäköistä on, että se jää ulkoilu- ja liikuntakäyttöön, sillä epävakaa maapohja ei kestä kiinteistöjen rakentamista.

Tiedot

Viksbergin kaatopaikka
Forssan kaupunki
Forssa
Suomi
2019