Valtatien 21 peruskorjaustyöt välillä Muonio–Kilpisjärvi

Olemme kunnostaneet rakenteita sekä leventäneet ja päällystäneet valtatietä 21 välillä Muonio–Kilpisjärvi. Korjaustöiden ansiosta tie on turvallisempi käyttäjille. Tiellä kulkee paljon rekkaliikennettä ja matkailijoita.

Toteutamme valtatie 21:n peruskorjausurakan Muonion ja Enontekiön kuntien alueilla. Korjattavia tieosuuksia on yhteensä noin 60 kilometriä. Työt alkoivat toukokuussa 2017 ja valtaosa töistä on tehty. Keväällä 2018 jatkamme vielä töitä ja teemme muun muassa luiskien muotoiluja.

Urakkaan kuuluu tien päällystämistä ja leventämistä sekä rakenteen parantamistöitä. Levensimme ja päällystimme tietä 45 kilometrin matkalla Muoniosta pohjoiseen. Kilpisjärven eteläpuolella poistimme palsoja eli ikiroutaisia turvekumpuja. Kilpisjärvellä levensimme ja päällystimme tietä noin 15 kilometrin matkalla.

Muonio–Palojoensuu-valtatietä käytetään raskaiden kuljetusten reittinä Ruotsista ja Norjasta. Karesuvanto–Kilpisjärvi-valtatie on pääkulkuväylä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan Tromssan talousalueiden välillä, ja se on ainoa tieyhteys Kilpisjärvelle. Valtatiellä on suuri merkitys paikalliselle talouselämälle, turismille ja etenkin Norjan kalateollisuudelle. Peruskorjausurakan ansiosta tie vastaa nykyisiä valtatieluokan vaatimuksia. Tärkein toimenpide oli tien leventäminen, mikä paransi merkittävästi tien liikenneturvallisuutta.

Urakka on osa laajempaa Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora) -hanketta, jossa on älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus arktisiin olosuhteisiin Tunturi-Lappiin.

Peruskorjausurakan kohteet:

  • Kohde 1: Muonio-Palojoensuu, 45 kilometriä
    Tienlevennystä, sekoitusjyrsintää, vaahtobitumistabilointia ja päällystys
  • Kohde 2: Palsakohteet
    Palsojen eli ikiroutakohteiden massanvaihtoja kohteissa Iitto, Saarikoski ja Pousujärvi Kilpisjärven alapuolella
  • Kohde 3: Kilpisjärven kohta, 15 kilometriä
    Tienlevennystä, sekoitusjyrsintää ja päällystys

Lue lisää urakastamme artikkelista Leveämpi tie Kilpisjärvelle

Tiedot

Valtatien 21 peruskorjausurakka välillä Muonio-Kilpisjärvi
Liikennevirasto
Muonio-Kilpisjärvi, Pohjois-Suomi
Suomi
2018