Oulun lentoaseman kiviainestoimitus

Lemminkäinen toimitti 169 000 tonnia kiveä Oulun lentoaseman lentoliikennealueiden korjattavien alueiden uuteen pintaan ja pohjaan. Lentoaseman korjaustyöt parantavat lentoliikenteen turvallisuutta ja luovat paremmat toimintaedellytykset Oulun seudun elinkeinoelämälle ja matkailulle.

Lemminkäinen toimitti Oulun lentokentän kunnostuksessa tarvittavan kiviaineksen. Kaikkiaan pohjamursketta kului 88 000 tonnia ja päällystekiveä 81 000 tonnia. Autokuormallisina tämä tekee noin 3 000 kuormaa.

Kesällä 2017 Finavia korjautti Suomen toiseksi vilkkaimman lentokentän, Oulun lentokentän 2,5 kilometrin mittaisen kiitotien. Lisäksi kunnostettiin rullausteitä sekä asematasoa.

Työmaan sujuvuuden ja aikataulun pitävyyden varmistamiseksi kiviainesten toimituksessa vaadittiin joustavuutta. Pohjamurskeen tarve vaihteli työmaalla: joinakin päivinä kuljetuksia ei tarvittu ja enimmillään menekki oli 70 kuormaa päivässä. Päällystekivi välivarastoitiin lentokentän viereen asfalttiasemalle jo keväällä. Pohjamurske ajettiin suoraan työmaalle töiden edetessä.

Pohjamurskeelta ja asfaltin kiviainekselta vaadittava lujuusluokka on keskiluja. Pohjaan tuleva murske on kiilleliusketta ja asfalttiin käytettävä kiviaines on graniittia, jolle vaatimuksena on tavallista pienempi hienoainespitoisuus.

Lue myös lentokentän kiviainestoimituksesta kertova artikkeli Uutta kiveä kiitotielle.

Tiedot

Oulun lentoaseman kiviainestoimitus
Finavia
Oulu
Suomi
2017