Uudet Heinsuon ja Kalliolan koulut tukevat yhteisöllisyyttä

Hollola sai syksyllä 2017 kaksi uutta koulua: Heinsuon yhtenäiskoulun ja Kalliolan koulun. Rakensimme koulut elinkaarimallilla – suunnittelun ja rakentamisen lisäksi koulujen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä perusparannusinvestoinnit ovat vastuullamme 20 vuoden palvelujakson ajan. Sopimukseen kuului myös Kalliolan edellisen koulurakennuksen sekä Heinsuon koulun liikuntahallin purkaminen.

"Hollolan uudet koulut valmistuvat kunnan kasvaviin tarpeisiin ja vähentävät ratkaisevasti vaikeita sisäilmaongelmia. On myös tärkeää, että uudet tilat tukevat Opetushallituksen vuonna 2016 voimaantulevia opetussuunnitelmia ja antavat nuorille mahdollisuuden avoimeen oppimisympäristöön ja ilmiöperusteiseen oppimiseen", kertoo Hollolan kunnan tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikko.

Tärkeää on, että uusissa kouluissa oppiminen perustuu toimintaan ja tekemiseen, viihtyisissä ja tasokkaissa tiloissa.

"Koulujen elinkaarirakentamisessa korostuu arkkitehtonisen suunnittelun lisäksi pedagoginen suunnittelu. Haluamme luoda oppilaille ja opettajille motivoivan ja virikkeellisen, yhteistoiminnallisuuteen kannustavan ympäristön. Oppiminen ja opettaminen eivät rajoitu pelkästään luokkatiloihin", kertoo elinkaariliiketoiminnan johtaja Esa Kemppainen.

Heinsuon yhtenäiskoulussa on tilat noin 700 oppilaalle, pinta-alaa on yhteensä 8 800 bruttoneliötä. Kalliolan koulun tilat on mitoitettu noin 500 oppilaalle, pinta-alaa on yhteensä 7 100 bruttoneliötä.

Tiedot

Hollolan koulujen elinkaarihanke
Hollolan kaupunki
Hollola
Suomi
2017