Laadusta lisävauhtia

Uudistimme Greven urheilustadionin juoksuradat ja laajensimme niitä.

Greven kunnan urheilustadion Kööpenhaminan eteläpuolella kaipasi uudistamista. Stadionista haluttiin tehdä urheilijoiden vaatimukset täyttävä harjoittelupaikka ja kansainvälisten tapahtumien vaatimukset täyttävä kilpailupaikka.

Peruskorjaushankkeessa oli pääurakoitsijana Barslund A/S. Lemminkäinen vastasi juoksuratojen uudistamisesta ja laajentamisesta. Koko radan rakenne uudistettiin ja kuusiratainen 400 metrin juoksurata laajennettiin kahdeksanrataiseksi.

Päällystimme 7 637 neliömetrin kivimurskapohjaisen alueen kahdella asfalttikerroksella eli noin 1 150 tonnilla asfalttia. Erikoisurakoitsija asensi asfaltin päälle synteettisen urheilupinnoitteen.

Asfaltille asetetut laatu- ja tasaisuusvaatimukset olivat erittäin tiukat. Asfalttipinnan oli vastattava sekä Tanskan yleisurheiluliiton että Kansainvälisen yleisurheiluliiton vaatimuksia.

"Urheilukenttähankkeissa tarvitaan erityisosaamista. Laatuun ja tarkkuuteen on kiinnitettävä tavallistakin enemmän huomiota. Asiakas luotti siihen, että pystymme hoitamaan homman. Ja niin pystyimmekin", kertoo työmaapäällikkö Christian J. Clausen.

Juoksuratojen uudistus- ja laajennushanke alkoi huhtikuun 2016 loppupuolella ja saatiin päätökseen toukokuun puolivälissä.

Faktat

  • Hanke: Greven urheilustadion
  • Asiakas: Barslund A/S (pääurakoitsija)
  • Sijainti: Greven kunta
  • Maa: Tanska
  • Vuosi: 2016
  • Liiketoiminta: Asfaltti ja päällystys