Vildmarksvägen – erämaatien kunnostus Ruotsin tuntureiden keskellä

Trafikverket Region Mitt antoi meille tehtäväksi kunnostaa Jämtlandin maakunnassa 75 kilometrin pituisen osuuden Vildmarksvägenistä, joka on Ruotsin tuntureiden keskellä kulkeva 500 kilometriä pitkä tie. Kolme vuotta kestänyt projekti on metreissä mitattuna yksi Ruotsin suurimmista tieprojekteista.

Vildmarksvägen on tärkeä yhdysväylä alueella, joka on kooltaan verrattavissa Länsi-Götanmaahan, ja kesäisin sillä liikennöi runsaasti eri puolilta maailmaa tulevia matkailijoita, jotka suuntaavat alueen jylhään luontoon. Tie on rakennettu yli 40 vuotta sitten, mutta ainakaan 20 vuoteen ei ole tehty parannustöitä.

Suoritimme teiden korjaustöitä aina siellä missä tarvittiin uutta asfalttia joillekin tieosuuksille. Työ oli haastavaa, koska päällystettävä osuus sijaitsi kaukana sekä asfalttiasemista että mahdollisesti tarvittavista varaosista, joten työ oli suunniteltava tarkoin.

Ennen asfaltoinnin aloittamista oli tien vanha päällyste jyrsittävä pois. Kierrätysasfalttia syntyy kun jyrsittyyn päällysteeseen sekoitetaan uutta bitumia, näin pystyimme käyttämään vanhaa asfalttia uudelleen ja saatiin tielle vakaa pohja. Teimme laajan lujitus- ja päällystystyön 75 kilometrin osuudelle, jonka varrella oli useita liittymiä. Yhteensä asfalttia käytettiin 55 000 tonnia.

Rajat ylittävän vankan kokemuksemme ansiosta pystyimme toimittamaan hyvän ja tehokkaan ratkaisun suureen ja monimutkaiseen hankkeeseen Ruotsin tuntureiden keskellä. Työ valmistui vuonna 2015.