Louhimme yli sata metriä syvän kuilun Koneelle hissien testaukseen 

Louhimme ja lujitimme yli 100 metriä pitkän kuilun Koneen hissilaboratoriolle Lohjalla, Tytyrin kaivosalueella. Louhittuun kalliokuiluun rakensimme betonielementeistä hissien testikuilut. Kone testaa kuilussa pilvenpiirtäjiin ja keskikorkeisiin rakennuksiin tarkoitettuja hissejä.

Hissilaboratoriossaan Kone seuraa ja kehittää esimerkiksi hissien ajomukavuutta, turvallisuutta ja energiankulutusta. Kuilussa on erinomaiset testausmahdollisuudet ja siellä Kone myös esittelee tuoteuutuuksiaan asiakkailleen ympäri maailman.

Aiemmin Koneella on ollut Tytyrissä neljä testauskuilua. Nyt rakensimme viisi betonielementtirakenteista kuilua lisää. Louhintatyöt aloitimme tekemällä pilottireiän alhaalta ylöspäin. Teimme pilottireiän Alimak-menetelmällä Tytyrin kalkkikaivoksen vanhoista tiloista käsin. Tämän jälkeen laajensimme kuilua ylhäältä alaspäin. Irrotetun louheen pudotimme pilottikuilun kautta kaivosluolaan, josta kuljetimme sen Tytyrin kaivoksen maanalaisten louhosten täytöksi. Lujitustöiden jälkeen kuiluun asennetaan betonielementtirakenne. Hissilaboratorion uudet kuilut otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana.                       

Tiedot

Tytyrin kaivos, maanalaiset hissikuilut
KONE Oyj
Tytyri, Lohja
Suomi
2015