Parannusta Espoon liikenneyhteyksiin

Rakensimme Espooseen Turveradantien, Turunväylän yli kulkevan pääajoyhteyden, joka yhdistää Leppävaaran, Mankkaan ja Tapiolan alueet. Turveradantie yhdistettiin Turunväylään samaan urakkaan kuuluvalla Turvesolmun eritasoliittymällä. Urakka sisälsi mittavat maarakennus- ja kunnallistekniset työt sekä kuuden uuden sillan rakentamisen.

Turvesolmu ja Turveradantie olivat Espoon kaupungin kaikkien aikojen suurin yksin rahoittama erillisprojekti, joka työllisti satoja ihmisiä. Lähes kaikki urakkaan sisältyneet työt ovat infrarakentamisemme ydinosaamisaluetta. Urakkaan kuului muun muassa louhintaa, murskausta, pilaantuneen maan käsittelyä, paalutusta, stabilointia sekä päällystämistä. Paransimme myös alueen meluntorjuntaa asutukselle aiheutuvien meluhaittojen pienentämiseksi.

Turveradantie parantaa merkittävästi paitsi Espoon sisäisiä liikenneyhteyksiä, myös yhteyksiä pääkaupunkiseudun päätieverkostoon. Vuonna 2030 Mankkaantien ja Sinimäentien välillä on arvioitu kulkevan noin 9 800 henkilöajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyisestä rakentamattomasta alueesta tulee kaupunkimaisempi, ja Turveradantien varteen on suunniteltu myös ostoskeskuksen rakentamista.

Vuonna 2014 työmaalla aloitettiin paalutukset ja siltojen valut. Työmaa valittiin Rakennusteollisuus RT:n vuoden 2014 paalutustyömaaksi. Perusteena palkinnolle olivat muun muassa hankkeen erittäin haasteelliset pohjaolosuhteet. Päällystäminen, kiveysten ja meluseinien rakentaminen sekä vihertyöt tehtiin keväällä 2015. Urakka valmistui lokakuussa 2015.

Tiedot

Turvesolmu
Espoon kaupunki
Espoo
Suomi
2015