Laituritöitä kuivin jaloin

Kun venelaituri rakennettiin väliaikaiselta louhepenkalta eikä tavalliseen tapaan lautalta, kustannuksia säästyi mukavasti.

Oulun kaupunki tilasi uuden venelaiturin Toppilansalmeen. Suunnittelija lähti tarjouspyynnössään ratkaisusta, jossa laiturin perustukset tehdään vedestä käsin lautalta. Me ideoimme erilaisen toteutustavan: ehdotimme, että siirrämme rantaviivaa väliaikaisesti viisi metriä täyttämällä ranta louhoksella. Uuden laiturin perustustyöt tehtäisiin louhospenkan päältä.

Asiakas valitsi toteutustapamme, ja aloimme täyttää kuusi metriä syvää rantaa. Toisesta kohteestamme, Oulun keskustan alle louhitusta pysäköintilaitoksesta, saatiin tarvittava kiviaines.

Kiviä kuljetettiin rantaan noin 15 000 kuutiota. Uuden laiturin 10-metriset teräspontit lyötiin maahan kivipenkan päältä, ja 20-metriset punosvaijerit kiinnittivät laiturin peruskallioon. Kaikki työ tehtiin kuivin jaloin.

Louhos käytettiin rannan verhoiluun

Laiturin valmistuessa rannan louhe oli siirrettävä. Yhdessä asiakkaan kanssa päädyimme ratkaisuun, jossa louhos käytettiin laiturin viereen tekemämme kevyen liikenteen väylän kohdalla rannan verhoiluun. Tällä tavoin kaupunki sai myöhemmäksi suunnittelemansa rannan verhouksen saman tien. 450 metriä rantaviivaa sai siistin ilmeen, joka viimeistellään nurmikolla sekä istutuksilla.

Asiakkaan näkökulmasta ratkaisumme oli edullinen. Töiden aikana hyvää oli myös työmaan järjestys ja turvallisuus, sanoo rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo Oulun kaupungilta.

"Kustannukset olivat alle arvioidun, ja vesi sameni tämän ratkaisun ansiosta ehkä vähemmän kuin lautalta työskentelyssä. Myös rannan verhous tuli tehdyksi edullisesti ja aiottua aiemmin."