Massastabilointia Helsingin Jätkäsaaressa

Stabiloimme merestä nostettuja ruoppausmassoja jatkokäyttöä varten Helsingissä.

Helsingin uuden merellisen asuinalueen, Jätkäsaaren, edustalla ruopattiin vuosina 2012–2014 merenpohjaa uutta laivaväylää varten. Stabiloimme ylösnostettuja, lievästi pilaantuneita maamassoja jatkokäyttöä varten.

Siirsimme ruoppausmassat, joita oli vajaa 40 000 m³, niitä varten rakennettuihin altaisiin Jätkäsaaren rantaan. Hyödynsimme stabiloinnissa sideaineina muun muassa Helsingin Energian sivutuotteita, kuten kivihiilen poltosta syntyvää lentotuhkaa ja savukaasujen pesusta jäävää rikinpoiston lopputuotetta.

Rakennusviraston ja asiakkaamme Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kanssa pääsimme urakassa lopputulokseen, johon kaikki olivat tyytyväisiä. Kaupunki voi hyödyntää kiinteytettyjä ruoppausmassoja täyteaineena esimerkiksi meluvalleissa tai kaatopaikoilla. Näin syntyy vähemmän jätettä ja tarvetta neitseellisten raaka-aineiden käytölle.

Tiedot

Massastabilointia Helsingissä
Stara
Helsinki
Suomi
2014