Bergeforsenin vesivoimalaitos

Bergeforsenin uusi kanava ja ohijuoksutusluukku parantavat padon turvallisuutta huomattavasti.

Vattenfall AB:n ja Eon Vattenkraft Sverige AB:n omistama Bergeforsenin voimalaitos on rakennettu 1950-luvun puolivälissä. Uudistuneet turvamääräykset ja ilmastonmuutokseen varautuminen loivat sille mittavia parantamistarpeita. Tavoitteena oli selkeä turvallisuustason nosto.  

Bergeforsen on Indal-joen alin vesivoimalaitos. Sen alakanava purkaa virran Timrån kohdalla merenpinnan tasoon. Padotuskorkeus on 23 metriä.

Rakensimme Bergeforseniin uuden ohijuoksutusluukun sekä siihen liittyvät kanavat. Uusi ohijuoksutusluukku nostaa veden ohijuoksutuskapasiteettia aiemmasta 2 300 m³/sekunnista 3 800 m³/sekuntiin ja parantaa laitoksen turvatasoa merkittävästi.  

Hanke sisälsi väliaikaiset työpadot, luukkujärjestelmien betonirakenteet, aaltoilualtaan avolouhinnat sekä koko hankkeen ajan käytössä olleen rautatien ali rakennetun tunnelin. Hankkeeseen liittyi myös laajoja maisemointitöitä.

Tiedot

Bergeforsenin vesivoimalaitos
Vattenfall
Timrå
Ruotsi
2014