Tieurakoita Baltiassa

Olemme päällystäneet ja korjanneet useita tieosuuksia Virossa ja muissa Baltian maissa.

Peruskorjasimme Tallinnan lähellä kaksi kilometriä 4-kaistaista moottoriliikennetietä Kurnan ja Luigen välisellä tieosuudella. Päällystyksen lisäksi rakensimme moottoriliikennetien varrelle meluesteen ja vastasimme putkijohtojen sekä kaapeleiden asennuksesta.

Korjasimme Smiltyne-Nida-tien Liettuan länsiosassa. Urakka käsitti yli yhdeksän kilometriä pitkän ja seitsemän metriä leveän tien perustusten uudelleen rakentamisen sekä päällystyksen.

Olemme tehneet 2000-luvulla useita EU:n ja Maailmanpankin rahoittamia väylähankkeita Baltian maissa. Aiemmin olemme muun muassa perusparantaneet 3,5 kilometriä maantietä Tallinnan ja Narvan välisellä E20-maantiellä. Tie muutettiin nelikaistaiseksi, ja urakkaan kuului lisäksi runsaasti oheistöitä, kuten siltoja, liittymiä, äänivalli, kevyen liikenteen väylä ja istutukset tiealueella.

 

Tiedot

Baltian tieurakoita
Viron ja Liettuan liikennevirastot
Tallinna
Viro
2014