Energiaa kuntien yhteistyönä

Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt yhdistivät voimansa ja perustivat Mustasaareen jätteenpolttolaitoksen. Rakennuksen betonityöt olivat vaativat.

Westenergy Oy:n energiantuotantolaitos Vaasan naapurissa Mustasaaressa polttaa energiaksi noin 50 kunnan asukkaiden tuottamaa jätettä. Teimme vuonna 2012 valmistuneen laitoksen betonityöt.

Hankkeessa runko- ja betonimestarina toiminut Petri Laitila pitää laitosta uransa vaativimpana valutyönä. Betoniurakka sisälsi jätebunkkerirakennuksen, tuhkankäsittelytilat, kattilarakennuksen perustukset, turbiinin perustuksen, savukaasujen käsittelyn perustukset sekä aputiloja.

Hankkeen mittakaavasta kertovat numerot. Esimerkiksi maanvarainen laatta oli jopa 1,6 metriä paksu.

”Kohteeseen meni noin 18 000 kuutiometriä betonia sekä raudoittamiseen yli kaksi miljoonaa kiloa terästä”, Laitila kertoo.

Seinät valettiin paikalla 10 metrin syvyydestä maanpinnan alapuolelta aina 45 metrin korkeuteen asti. 30–40 sentin paksuisia seiniä voitiin valaa vain 50 senttiä päivässä, jotta muotit kestivät ja aiemman kerroksen kuivuusaste oli oikea.

”Meillä oli paikalla kaksi betoniasemaa, joista ajettiin betonia yötä päivää. Töitä vaikeutti tavallista kylmempi talvi vuonna 2011. Silti työt valmistuivat aikataulussaan.”

Jätteenpolttolaitoksen rakennustyöt aloitettiin maanrakennustöillä vuonna 2009. Betonityöt aloitettiin vuonna 2010 ja ne kestivät toista vuotta. Elokuusta 2012 alkaen laitos on tuottanut sähköä ja kaukolämpöä.

Laitos hyödyntää osakaskuntien syntypaikkalajitellun polttokelpoisen jätteen. Laitoksen omistavat kunnalliset jätehuoltoyhtiöt Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy, joiden toiminta-alueilla on noin 50 kuntaa ja yli 400 000 asukasta. Laitos tuottaa Vaasan alueen kaukolämmöstä yli kolmasosan.

Tiedot

Jätteenpolttolaitos, Mustasaari
Westenergy Oy
Mustasaari
Suomi
2012