E18 Lohja-Muurla -moottoritie

E18 Lohja-Muurla -moottoritie on toteutettu elinkaarimallilla, jossa Lemminkäinen vastaa rahoituksen ja rakentamisen lisäksi tien huollosta ja ylläpidosta 25 vuotta.

E18 Lohja-Muurla -moottoritiehankkeessa on rakennettu muun muassa 51,3 kilometriä uutta moottoritietä, 7 moottoritietunnelia, 8 eritasoliittymää ja 75 siltaa. Työ sisälsi erilaisia tierakentamisen erikoistyövaiheita, kuten tunnelilouhintaa, ruiskubetonointia ja pultitusta. Olemme toteuttaneet hankkeen elinkaarimallilla, jossa vastuullamme on hankkeen rahoittaminen, rakennuttaminen, rakentaminen sekä huolto ja ylläpito 25 pituisen sopimuskauden ajan.

Muurlan ja Lohjan välille on rakennettu peräti seitsemän tunnelia. Tieympäristön herkät luontokohteet alitetaan tunneleilla. Niiden yhteispituus on 5,7 km ja niissä liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kummallakin ajosuunnalla on käytössään oma kaksikaistainen tunneli. Tunnelit ovat avaria ja valaistus muuttuu automaattisesti ulkoilman kirkkauden mukaan. Lisäksi ne on varustettu nykyaikaisilla liikenteenohjaus- ja häiriönhallintajärjestelmillä. Karnaisten 2,3 km pitkä tunneli on Suomen pisin maantietunneli.

Tieosuus on osa Eurooppa 18 -moottoritietä, joka on kansainvälisen liikenteen kannalta Suomen tärkein yhteys. Tie parantaa huomattavasti lännen ja idän välistä kauttakulkuliikennettä. E18-tie yhdistää Pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Eurooppa 18 -tie on yksi EU:n tärkeimpiä liikenneverkon kehittämishankkeita.

Pääkaupunkiseudun ja Turun välinen moottoritie parantaa huomattavasti Etelä-Suomen liikenteen sujuvuutta vahvistaen alueen elinkeinoelämää ja vähentäen teollisuuden kuljetuskustannuksia.

Ykköstie on Suomen nykyaikaisin liikenneväylä

Tiedot

E18 Muurla-Lohja -moottoritie
Liikennevirasto
Tieyhtiö Ykköstie Oy
Lohja-Muurla
Suomi
2011

Uutta moottoritietä 51,3 km
Moottoritietunneleita 7 kpl
Eritasoliittymiä 8 kpl
Siltoja 75 kpl