Oskari Vilamon rahasto

Edistämme rakentamisen ja sen edellytysten korkean tason tutkimusta. Rahasto myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon ja palkitsee akateemisia rakentamiseen liittyviä opinnäytteitä. Esitykset palkittavista opinnäytteistä pyydetään alan professoreilta.

Lemminkäisen perustama rahasto on saanut nimensä yhtiön historian johtavan hahmon, talousneuvos Oskari Vilamon mukaan. Väitöskirjapalkinto on 3 500 euroa, lisensiaatin tutkimusten ja diplomitöiden palkinto on 2 000 euroa.

Tiedotteet