Yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä

Julkaisimme lokakuussa Lemminkäisen päivitetyn strategian vuosille 2016–2019. Tavoitteenamme on siirtyä asteittain taseen vahvistamisesta kilpailukyvyn parantamiseen ja kannattavaan kasvuun. Kysyimme toimitusjohtaja Casimir Lindholmilta, Norjan maajohtaja Jan Øyrilta ja rahoitusjohtaja Karo Nukariselta, millaisena he näkevät yhtiön tulevaisuuden.

Mitkä ovat suurimmat vahvuutemme ja miten ne auttavat meitä menestymään?

Casimir: Meillä on nyt vakaa taloudellinen pohja seuraavaa kehitysvaihetta varten. Olemme merkittävä toimija päällystyksessä, ja infraprojektit on menestynyt Suomessa hyvin, mikä antaa hyvät edellytykset kasvulle etenkin Ruotsissa ja Norjassa. Talonrakentamisessa tuloksemme on hyvällä tasolla pääkaupunkiseudulla, ja nyt meidän on otettava samat toiminta- ja johtamisjärjestelmät käyttöön myös muualla Suomessa. Meillä on myös sitoutuneet työntekijät, jotka ovat ylpeitä työstään ja tekevät laadukasta jälkeä, mikä näkyi sekä asiakas- että henkilöstökyselyn tuloksissa. Meidän on jatkossa parannettava tulostamme ja kasvatettava infraprojektiliiketoimintaamme kotimarkkinan ulkopuolella. Vahvuutemme tukevat meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Jan: Työntekijämme ja esimiehemme tekevät hyvää työtä, mutta meidän on vahvistettava heidän osaamistaan esimerkiksi projektinhallinnassa. Päivitetyt arvomme ja johtamisperiaatteemme on otettu hyvin vastaan. Toimimalla niiden mukaisesti alamme pian nähdä tuloksia.

Karo: Olen samaa mieltä: meillä on sitoutuneet työntekijät, tyytyväiset asiakkaat ja vakaa taloudellinen perusta.

Millaisia muutoksia on tulossa?

Casimir: Meidän on hyödynnettävä entistä paremmin suuren kokomme tuomia hyötyjä. Tällä hetkellä meillä on jopa saman liiketoiminnan sisällä tiimejä, jotka eivät työskentele yhdenmukaisesti. Parhaita käytäntöjä jakamalla tiimimme voivat parantaa tulostaan esimerkiksi hankintojen, kierrätysasfaltin käytön ja asfalttiasemien energiankulutuksen osalta.

Päällystyksessä meidän on parannettava kilpailukykyämme. Parhaiden käytäntöjen lisäksi otamme käyttöön uuden toimintamallin, joka parantaa ketteryyttämme ja auttaa meitä hyödyntämään mittakaavaetuja. Käytännössä tämä tarkoittaa myös tiimiemme suoritustason parantamista keskinäisen oppimisen avulla. Toimintamalli otetaan käyttöön ensin Suomessa, sitten muissa toimintamaissamme. Lisäksi kiviainestoimintaa johdetaan erillisenä yksikkönä (Suomen ja Ruotsin toiminnot yhdessä) päällystys-segmentissä. Maarakentaminen siirretään infraprojektit-segmenttiin hyvin samankaltaisen liiketoimintalogiikan vuoksi.

Infraprojekteissa haemme kasvua etenkin Ruotsissa ja Norjassa, joten meidän on rekrytoitava uutta työvoimaa kumpaankin maahan. Lisäksi panostamme projektinhallintakoulutukseen. Talonrakentamisessa vahvistamme resurssejamme ja asemaamme tietyissä kasvukeskuksissa Suomessa. Venäjällä markkina on epävakaa, ja siksi olemme päättäneet, että emme toistaiseksi aloita uusia omaperusteisia talonrakennuskohteita Pietarissa. Päällystysliiketoiminta ja talonrakentamisen neuvottelu-urakointi jatkuvat tavalliseen tapaan.

Jan: Päällystyksessä uuden toimintamallin ansiosta pystymme hallinnoimaan entistä paremmin logistiikkaa ja parantamaan kustannustietoisuutta. Se myös lisää toimintojemme läpinäkyvyyttä. Olen varma, että hyödyt alkavat näkyä nopeasti. Infraprojekteissa vahvistamme segmenttijohdon ja maajohdon välistä yhteyttä, mikä on erittäin tervetullut kehitysaskel.

Karo: Näen segmenttien ja maiden välisen yhteistyön vahvistamisen päällystyksessä ja infraprojekteissa erittäin myönteisenä muutoksena. Resurssien jakamisen ansiosta pystymme vastaamaan entistä nopeammin markkinoiden muutoksiin. Lisäksi työntekijämme saavat enemmän mahdollisuuksia kansainväliseen urakehitykseen. Asiakkaamme saavat parempaa palvelua, koska pystymme toimimaan entistä ketterämmin. Lisäksi he hyötyvät aiempaa lyhyemmistä läpimenoajoista esimerkiksi talonrakentamisessa.

Miten työntekijämme voivat tukea strategiaamme?

Casimir: Olemalla oppimishaluisia. Kun löydämme parhaita käytäntöjä, ne on otettava käyttöön. Kun onnistumme, kasvamme ja pystymme tarjoamaan uusia mahdollisuuksia työntekijöillemme.

Karo: On myös hyvä muistaa, että uudet toimintatavat usein helpottavat työtä.

Jan: Kehittymisen halun tulisi motivoida meitä oppimaan uusia asioita.

Otimme käyttöön uudet arvot. Yksi niistä on ihmisten asettaminen etusijalle. Miten se näkyy päivittäisessä työssämme?

Jan: Minulle tämä on arvoistamme tärkein. Keskitymme edelleen työturvallisuuteen. Haluamme varmistaa, että työntekijämme pääsevät töistä terveinä kotiin. Kaikkia on kohdeltava tasavertaisesti. Se ei ole aina helppoa, mutta vaikeat päätökset on pystyttävä perustelemaan.

Casimir: Minulle se tarkoittaa avointa ja rehellistä viestintää sekä talon sisällä että ulospäin, myös vaikeista asioista. Työntekijöidemme on oltava tietoisia yhtiön suunnasta. Tähän aion panostaa.

Karo: Minulle yhtälö on yksinkertainen: ilman ihmisiä ei ole yritystä.

Teksti: Mira Rinne-Helenius
Kuva: Lemminkäinen

Faktat

 • Lemminkäinen päivitti strategiansa lokakuussa 2015. Tavoitteenamme on parantaa tulosta jatkuvasti ja kasvattaa omistaja-arvoa keskittymällä taseen vahvistamiseen, kehittämällä kilpailukykyisempiä toimintamalleja sekä kasvamaan kannattavasti infraprojekteissa Pohjois-Euroopassa. Tähtäämme vakaaseen osingonjakoon, jossa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.
 • Päällystyksessä tavoitteenamme on parantaa kilpailukykyämme kaikilla markkinoilla uuden toimintamallin ja tehokkaiden prosessien avulla.
 • Infraprojekteissa haemme kannattavaa kasvua etenkin Ruotsissa ja Norjassa.
 • Suomen talonrakentamisessa jatkamme toimintojemme keskittämistä kasvukeskuksiin.
 • Venäjällä olemme päättäneet olla toistaiseksi aloittamatta uusia omaperusteisia talonrakennuskohteita pitääksemme riskitason maltillisena. Jatkamme päällystystoimintaa ja talonrakentamisen neuvottelu-urakointia entiseen tapaan.
 • Julkaisemme liiketoimintakohtaisia lisätietoja strategiasta tammi-helmikuussa 2016.

Visio: Vuonna 2019 olemme yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä

 • Olemme edelläkävijöitä päällystyksessä
 • Olemme merkittävä pohjoismainen infraprojekti-rakentaja
 • Olemme yksi laadukkaimmista talonrakentajista
 • Toimimme yhtenä Lemminkäisenä kansainvälisesti
 • Olemme alan parhaiden joukossa työturvallisuudessa
 • Asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla
 • Palkitsemme henkilöstöämme erinomaisista tuloksista
 • Esimiehemme ovat alan parhaita
 • Meillä on kunnioittava ja avoin viestintäkulttuuri
 • Yhtiömme arvo on selvästi nykyistä korkeampi

15.12.2015

9 tykkäystä