Vastuullisuus näkyy viivan alla

Suurena rakennusalan konsernina toimintamme vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat merkittävät. Yhteinen tavoitteemme on kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti, kannattavasti ja vastuullisesti.

Vastuullista liiketoimintaa vaativat lakien ja kansainvälisten säädösten lisäksi myös entistä enemmän asiakkaamme, rahoittajamme ja muut sidosryhmämme. Vastuullinen toiminta on meille kilpailuvaltti.  

Kestävä kehitys ja yritysvastuu määritellään yleensä kolmen ulottuvuuden: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kautta. Tehostamalla työskentelytapojamme voimme säästää omien kustannustemme lisäksi myös asiakkaidemme kuluja.

Ympäristövastuun osalta olennaisia tekijöitä ovat esimerkiksi energiankulutuksen tehostaminen sekä entistä tehokkaampi materiaalien kierrätys. Ympäristöhyötyjen lisäksi ne tuottavat meille myös kustannussäästöjä ja asiakkaillemme ekologisempia ratkaisuja.

Määrittelemme olennaisimmat tavoitteet  

”Lakien, säädösten ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen täytyy olla meille itsestäänselvyys. Toimintaympäristömme muuttuessa haluamme toimia esimerkillisenä, hyvänä yrityskansalaisena, emme pelkästään säilyttääksemme toimintamme perusedellytykset, vaan myös edistääksemme kannattavaa liiketoimintaa”, painottaa päällystys-liiketoimintasegmentin vetäjä Robert Blumberg.    

Robi omistaa huhtikuussa käynnistyneen projektin, jossa määrittelemme toimintamme kannalta olennaisimmat ja tulokseemme eniten vaikuttavat kestävän kehityksen tavoitteet. Konsernin tavoitteista johdamme liiketoimintasegmenttien tavoitteet osana vuosisuunnittelua. Siten varmistamme, että tämä työ näkyy tuloksessamme.  

Määrittely käynnistyy työpajoilla, joihin osallistuu henkilöstöä jokaisesta liiketoimintasegmentistä ja toimintamaasta. Tavoitteiden lisäksi projektista syntyy kestävän kehityksen toimintamalli, jossa tarkennetaan roolit ja vastuut sekä seuranta- ja raportointitavat mittareineen. 

Saammeko parhaat hankkeet ja parhaat työntekijät?

”Toimintatapamme vaikuttaa siihen, miten asiakkaat suhtautuvat meihin ja miten kiinnostava olemme työnhakijoiden silmissä. Saammeko parhaat hankkeet ja parhaat työntekijät?” Robi sanoo.  

Hyvä esimerkki jatkuvasta ja avoimesta vuoropuhelusta on Tampereen rantatunnelin allianssihanke, jossa on erityisesti panostettu läpinäkyvään, ajantasaiseen sidosryhmäyhteistyöhön niin asiakkaan kuin kaupungin asukkaiden ja muiden hankkeen vaikutuspiirissä olevien osapuolten kanssa. 

Kerromme Lemmyssä lisää projektin etenemisestä kesällä. Lisätietoja projektista antaa myös projektipäällikkö Nina Karhula.

Teksti: Arja Korhonen

 

 

 

15.5.2015

10 tykkäystä