Terveenä kotiin

”Jokaisen pitää päästä töistä päivittäin terveenä kotiin ja aikanaan hyvissä voimissa eläkkeelle”, sanoo turvallisuusjohtaja Kati Kaskiala.

Rakennusteollisuudella on Suomessa yhteinen tavoite: Nolla tapaturmaa vuonna 2020. Kansainvälisenä yhtiönä haluamme saavuttaa tavoitteen jokaisessa toimintamaassamme.
"Nollaan pääseminen vaatii toimenpiteitä kaikilta lemminkäisiltä", sanoo Kati Kaskiala.

Oman kortensa kekoon voi kantaa toimimalla huolellisesti, pitämällä silmät auki ja puuttumalla epäkohtiin. "Näin onnettomuus jää tapahtumatta. Vaaran paikat on ennakoitava – pelkkä peräpeiliin katsominen ei riitä."

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapaturmataajuutemme on laskenut merkittävästi. Kuluvan vuoden helmikuussa oli erityistä aihetta ylpeyteen, kun tilastoimme nolla tapaturmaa kaikissa maissa.

Turvallisuus on ykköstavoitteemme. Vaikka lainsäädäntö vaihtelee maittain, perusasiat ovat samat kaikkialla. "Kun löydämme parhaat käytännöt, viemme ne kaikkiin toimintamaihimme", Kati sanoo. Meillä on esimerkiksi yhtenäinen suojavarustetason ohjeistus, joka on voimassa kaikissa maissa. Ohjeistuksen saat turvallisuuspäälliköiltä tai näet sen työturvallisuusjulisteesta (kuvassa).

Tapaturmat tarkassa syynissä

Olemme seuranneet omien työntekijöidemme tapaturmataajuutta jo pitkään. Vuonna 2014 otimme myös aliurakoitsijoiden luvut systemaattiseen seurantaan.

Tapaturmataajuus on suhdeluku, joka kertoo, montako sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa on sattunut miljoonaa työtuntia kohden. Viime vuonna tapaturmataajuutemme oli 6,9, mikä on hyvä suoritus isolle rakennusliikkeelle.

"Alalla välitetään hyviä turvallisuuskäytäntöjä myös kilpailijoille. Jos yhden työmaalla sattuu vakava tapaturma tai kuolemantapaus, kehotus tarkistuksista lähtee helposti myös naapuriin", Kati kiittää.

"On tärkeää tutkia syvällisesti tapaturmiin johtaneet syyt ja raportoida niistä eteenpäin, jotta vältämme vastaavat jatkossa", Kati sanoo.

Turvallinen on myös tuottava

Turvallinen työmaa on siisti, ja kaikki tarvittava löytyy omalta paikaltaan. "Kun työmaa on järjestyksessä, säästymme esimerkiksi kompastumisilta ja työkalujen haeskelulta. Itse työhön keskittyminen on helpompaa", Kaskiala toteaa.

Tapaturman sattuminen kertoo usein siitä, että kaikki ei ole kunnossa tai prosessissa on häiriöitä. Kun häiriön aiheuttaja korjataan, helpottuu usein myös varsinaisen työn tekeminen.

Rakennustyömailla olosuhteet muuttuvat koko ajan. "Yleisperehdytyksen lisäksi ajankohtaiset asiat käydään läpi työmaidemme viikkopalavereissa, sillä huono tiedonkulku aiheuttaa tyytymättömyyttä. Viikkopalaverikäytännöllä olemme pyrkineet parantamaan tilannetta, ja työntekijämme ovat sitä kiittäneet."

Lemminkäinen viettää turvallisuuden teemaviikkoa toukokuussa. Viikkoon sisältyy erilaisia tapahtumia ja kampanjoita.

Teksti: Johanna Paasikangas-Tella
Kuva: Lemminkäinen

Askeleet kohti Nolla tapaturmaa -tavoitetta

  • Turvallisuus on keskeinen osa perehdytystä. Tietoa saat helposti turvallisuuspäälliköiltä, ilmoitustauluilta ja esimiehiltä.

Vuonna 2013:

  • Otimme käyttöön koko konsernin kattavat vaatimukset henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä.
  • Työmaiden työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden yhteisistä viikkopalavereista tuli pakollisia. Turvallisuuden lisäksi palaveria voi käyttää myös tuotannonohjaukseen.

Vuonna 2014:

  • Aloimme tilastoida myös aliurakoitsijoiden tapaturmat koko konsernissa.

Vuonna 2015:

  • Työmaiden kuukausiraportointiin sisällytetään turvallisuushavaintojen raportointia.
  • Suojavarustevaatimusten jalkautus jatkuu kaikissa toimintamaissa.

5.5.2015

10 tykkäystä