Oikeita valintoja

Joskus pieni virhe voi johtaa työntekijän ja koko organisaation suureen korvausvastuuseen. Oletko tietoinen oikeista toimintatavoista työpaikalla?

Työntekijä päättää lainata työpaikan pientä puskutraktoria pihatöihin. Kukaan ei edes huomaa, että sitä on lainattu. Harmiton teko?

"Väärin toimittu", sanoo konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja Thomas Forstén. "Hyvän liiketavan periaatteemme kieltävät yhtiön laitteiden ja resurssien käytön henkilökohtaisiin tarkoituksiin."

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä hyvän liiketavan periaatteet ovat välttämättömiä, jotta yhtiö voi viestiä arvonsa selkeästi ja ymmärrettävästi työntekijöille.

"Yhteiset periaatteet ovat erityisen tärkeitä Lemminkäisen kaltaisessa monikansallisessa yhtiössä, koska eri maissa on erilaiset käsitykset etiikasta", Thomas sanoo.

Viime vuonna Lemminkäinen otti käyttöön verkkokoulutusohjelman, joka perehdyttää työntekijät yhtiön hyvän liiketavan periaatteisiin eli "antaa selkeän käsityksen siitä, mikä on oikein ja mikä väärin." Ohjelman tavoitteena on opettaa työntekijöitä soveltamaan hyvän liiketavan periaatteita jokapäiväisessä työssä ja toimimaan yhteisten sääntöjen mukaisesti myös ristiriitatilanteissa.

Aina kannattaa kysyä

Changiz Farrahi työskentelee ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioista vastaavana johtajana Tanskassa. Hänen mielestään on itsestään selvää, että kaikki työntekijät toimivat vastuullisesti. Hän pitää työssään päivittäin yhteyttä viranomaisiin ja pohtii eettisiä linjauksia. Hän kertoo tarkastavansa jatkuvasti asioita hyvän liiketavan periaatteista ja kehottaa kaikkia tutustumaan uuteen verkkotyökaluun, joka antaa selkeitä toimintaohjeita vaikeisiin ja epäselviin tilanteisiin.

"Verkkokoulutus muistutti ratkaisevan tärkeistä asioista, kuten siitä, miten tärkeää on valita yhteistyökumppanit aina puolueettomasti. Lisäksi koulutuksessa kerrattiin tiedottamisen ja ympäristönsuojelun perusteita", kertoo Venäjällä työskentelevä hankintavirkailija Aleksei Shadrin.

Työntekijöiden on ehdottomasti tiedettävä, mikä on oikein ja mikä väärin. Hyvän liiketavan rikkomisella on aina seuraamuksia varoituksesta työsuhteen päättämiseen. Pahimmassa tapauksessa rikkomukset voivat johtaa yhtiön konkurssiin.
"Jos esimerkiksi talouslukuja vääristellään, rahat voivat jossakin vaiheessa yllättäen loppua. Siksi raportoinnin on oltava selkeää, totuudenmukaista ja tarkkaa", Thomas korostaa.

Sosiaalisen median säännöt

Työntekijöiden on hyvä muistaa, että he edustavat työnantajaansa myös vapaa-ajalla. Siksi sosiaalisessa mediassa ja sähköpostiviestinnässä kannattaa harkita, mitä mielipiteitä tuo julki.

"Koskaan ei kannata arvostella yhtiötä, työkavereita tai yhteistyökumppaneita eikä keskustella luottamuksellisista asioista, koska ne ovat pysyvästi muiden luettavissa", Thomas neuvoo. Myös valokuvia itsestä, työkavereista ja työmaista kannattaa julkaista verkossa harkiten, koska ne ovat kaikkien nähtävillä.

Virossa työskentelevä Irene Sarapik tarvitsee työssään sisäpiirintietoa konsernin liiketoimista Baltian maissa. "Olen erittäin varovainen, mistä työasioista keskustelen ystävien ja sukulaisten kanssa, jotta en tule paljastaneeksi tietoja sopimuksista, hinnoista ja sopimusehdoista tai muuta julkistamatonta ja epävirallista tietoa."

Talouslukujen tarkastamisen lisäksi Irenen työhön kuuluu asiakkaiden ja aliurakoitsijoiden välille mahdollisesti syntyvien eturistiriitojen tutkiminen. "Lisäksi saan tiedusteluja yhtiömme vuosituloksesta. Tarkistan hyvän liiketavan periaatteistamme, kenelle ja milloin tietoja voi antaa."

Irene noudattaa päivittäisessä työssään paitsi lakeja myös kansainvälisiä ja paikallisia kirjanpitosäännöksiä sekä konsernin sisäisiä ohjeita ja menettelytapoja. "Jos huomaan, että jokin sopimus ei ole sääntöjen ja menettelytapojen mukainen, otan asian puheeksi työkavereiden kanssa."

Verkkokoulutusohjelma

Teksti: Silja Kudel

16.6.2015

12 tykkäystä