Kierrätysasfaltti tunnetuksi

”Lemminkäinen uusiokäyttää asfaltin tehokkaasti. Tiedottamisemme asfaltin kierrätyksestä ei valitettavasti ole ollut yhtä tehokasta”, sanoo Tuusulan keskuslaboratorion tutkimusjohtaja Lars Forstén.

Lars Forstén on työskennellyt Lemminkäisellä jo 40 vuotta. Hän on alansa johtava asiantuntija, joka ei koskaan väsy puhumaan asfaltin hyvistä ominaisuuksista.

Asfaltti koostuu pääasiassa murskatusta sorasta tai kiviaineksesta ja öljypohjaisesta bitumista. Rakennus- ja päällystysurakoissa vanha päällyste poistetaan, kerätään ja kuljetetaan asfalttitehtaalle. Siellä se murskataan käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi, asfalttirouheeksi. Näin syntyvää kierrätysasfalttia käytetään asfalttiseoksissa.

"Vanhan asfaltin bitumin ja kiviaineksen uusiokäyttö pienentää energiankulutustamme ja hiilidioksidipäästöjämme", Lars sanoo.

Teemme päällystystä kaikissa toimintamaissamme. Suomi ja Tanska ovat kuitenkin kierrätysasfaltin käytössä askelen muita edellä.

Uusi elämä bitumille

Muissa Pohjoismaissa asfaltin uusiokäyttöä ovat hidastaneet muun muassa säännökset. Ruotsissa ne ovat rajoittavampia kuin Suomessa etenkin päällimmäisten kerrosten osalta.

"Ruotsissa asfalttirouhetta saa käyttää 20 prosenttia ja Suomessa 50 prosenttia", Lars kertoo. "Ruotsin tiehallinnossa ajatellaan edelleen, että kierrätys tekee asfaltista kovempaa ja hauraampaa. Se piti paikkansa ehkä kymmenen vuotta sitten, mutta ei enää."

Lemminkäisen tutkimusten mukaan uusiokäyttöön riittää, että vanhaan bitumiin lisätään uutta, pehmeämpää bitumia. "Toisin sanoen kierrätetty asfaltti on yhtä laadukasta kuin uusi asfaltti", Lars sanoo.

Vaatimukset muuttuivat

Tanskassa laboratorionjohtaja Lotte Regel Josephsenin tiimi on kampanjoinut menestyksekkäästi kierrätysasfaltin käytön puolesta.

Kaksi vuotta sitten Tanskan tiehallinto teki muutoksia tarjousasiakirjoihinsa. Nykyään valtion teiden päällystekerroksissa saa käyttää kierrätysasfalttia moottoriteitä lukuun ottamatta. Myös Kööpenhaminan kaupunki on muuttanut vaatimuksiaan.

"Aiemmin kierrätysasfaltin käyttö oli kiellettyä. Nyt sitä saa olla pohjakerroksissa 40 prosenttia", Lotte kertoo.

Silti Tanskan markkinoilla on tavallista, että asiakkaiden tarjousasiakirjoissa on virallisia vaatimuksia tiukempia rajoituksia.

"Tämä johtuu osaksi siitä, että moni asiakas käyttää vanhoja tarjousasiakirjoja eikä tiedä riittävästi kierrätysasfaltista. Lisäksi kierrätysasfaltin arvellaan heikentävän laatua. Ei se kuitenkaan heikennä, jos urakoitsijalla on tarvittava osaaminen", Lotte sanoo.

Matalalämpöasfaltti on kestävä ratkaisu

Menestystuotteisiin kuuluu myös matalalämpöasfaltti. "Se säästää energiaa, on ympäristöystävällisempää ja parantaa työolosuhteita. Lämpötila on 20–25 astetta tavallista matalampi asfalttiseoksesta riippuen", sanoo päällystysliiketoiminnan teknisen toimiston johtaja Leo Kaariniemi.

Matalalämpöasfalttia käytetään pääasiassa Suomessa ja Norjassa, mutta Leo uskoo käytön yleistyvän muissakin maissa.

"Asfalttia ei aina pidetä ympäristöystävällisenä ratkaisuna", Lotte sanoo. "Siksi on tärkeää kertoa maailmalle upeista tuotteistamme. Asfaltti on täysin kierrätettävä tuote."

Teksti: Petra Sjouwerman
Kuva: Lemminkäinen

Tiesitkö tämän asfaltin uusiokäytöstä?

  • Lemminkäinen on asfaltin uusiokäytön johtavia yrityksiä etenkin Suomessa ja Tanskassa.
  • Matalalämpöasfalttia käytetään pääasiassa Suomessa ja Norjassa.
  • Kierrätys- ja matalalämpöasfaltti pienentävät energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

19.3.2015

21 tykkäystä