Hukka kuriin uudella ajattelulla

Luutuneita ajatuksia ja toimintatapoja on välillä hyvä tuulettaa. Lean Six Sigma on työkalu, joka tarjoaa välineitä uudenlaiseen tekemiseen.

"Kaikessa työssä pitäisi olla toimintatapana asioiden pohtiminen. Liian usein asioita tehdään kuten ennenkin, ja joku päättää niistä yksinään", kommentoi Venäjän talonrakentamisen johtaja Juha Vättö.

Juha on toiminut rakennusalalla Venäjällä pitkään, viimeiset viisi vuotta Lemminkäisellä. Hän osallistui viime vuonna Lean Six Sigma (LSS) -koulutukseen, joita järjestettiin kuudelle työryhmälle Pietarissa ja Moskovassa. Vaikka kokemusta on paljon, Juha kokee ajattelun kirkastamisesta olleen hyötyä.

"Käytännössä LSS merkitsee pienten arkisten asioiden tekemistä paremmin. Tällainen työkalu kannattaisi pitää päivittäisessä käytössä."

Selkeitä kokonaisuuksia tarkastelun alle

Jo satakunta meistä on osallistunut LSS-koulutuksiin. Hyöty nähdään nopeasti, kun uudet ajatukset muutetaan saman tien käytännön toimiksi työmailla. Toiminnan kehittyminen on tuonut huomattavia kulusäästöjä.

"Koulutuksemme sisältö liittyi tiiviisti rakentamiseen. Haimme uusia käytäntöjä esimerkiksi työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten selvittämiseen. Tarkasteluun otetut asiat olivat ensin turhan laajoja, mutta sitten niitä pelkistettiin."

Kahdessa kaksipäiväisessä koulutusjaksossa perehdyttiin uuteen tapaan lähestyä asioita. Juhan mukaan kehitettävä asia voisi olla vaikkapa telinetyöt tai mittaukset. Silloin kun alihankkija tulee työmaalle tekemään mittauksia, siellä pitäisi olla myös mitattavaa. Ja telineitä pitäisi olla työmaalla vain sen verran kuin tarvitaan.

Muutokset oikeaan aikaan

Lean-ajattelu on alun perin kehittynyt autotehtailla, joissa on haluttu maksimoida tehokkuus ja karsia kaikki turhat vaiheet kapasiteettia rasittamasta. Linjastoilla ei juosta ristiin rastiin, vaan hoidetaan yksi vaihe valmiiksi ja siirrytään sitten seuraavaan.

"Rakennustyömailla voidaan hyvällä työnsuunnittelulla ja aikatauluttamisella välttää turhaa varastointia ja esimerkiksi tehdä kaikki muutostyöt oikeaan aikaan. Muutosten tekeminen liian myöhäisessä vaiheessa merkitsee usein askeleiden ottamista taaksepäin ja saman työn tekemistä useaan kertaan", Juha toteaa.

Alihankkijoiden aikatauluongelmat vaikeuttavat tyypillisesti työmaiden toimintaa. Jos esimerkiksi teräsrungon toimitus viivästyy, vaikutus ulottuu kaikkien aikatauluihin. Tällaisessa tilanteessa pitäisi käydä huolellisesti läpi kaikki olennaiset asiat ja seuraukset sekä ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Myös talouden seuranta työmailla on tärkeää. "Kassavirran pitää olla kunnossa. Asiakasta on laskutettava oikea-aikaisesti, eikä alihankkijoille pidä maksaa ennenaikaisesti. On myös tärkeää, että työmaan lisä- ja muutostyöt käsitellään oikeaan aikaan, jolloin turvataan puheoikeus", Juha muistuttaa.

Täsmällisyyttä ja tietoisia valintoja

LSS-ajattelun kautta olemme saaneet karsittua jopa 15 prosenttia joidenkin osatekijöiden kustannuksista. Rakennushankkeissa kokonaissummat ovat suuria, joten säästöt tuntuvat.

"Saimme projektin katteeseen selvää parannusta, ja myös sijoitetun pääoman tuotto parani."

Työmailla saattaa varmuuden vuoksi olla ylimääräistä henkilöstöä tai kalustoa. Mitä isompi työmaa, sitä enemmän on vaarana maksaa turhasta. Liika kalusto on haitaksi myös töiden sujumiselle, jonka vuoksi työmaat tulisi pitää selkeinä.

Osa katteiden paranemisesta syntyy lisääntyneistä tuotoista. Asunnon luovutushinta esimerkiksi Pietarissa voi vaihdella runsaasti, mutta mahdollisimman viimeistellystä saa paremman katteen.

"Moni urakoitsija myy asuntojaan hyvinkin keskeneräisinä. Lemminkäinen voisi nykyistä vahvemmin brändätä itsensä laadulla", Juha sanoo.

Teksti: Johanna Paasikangas-Tella
Kuvat: Lemminkäinen

 

Juha Vättö

Lean Six Sigma

  • Six Sigma on systemaattinen, tilastollisiin menetelmiin pohjautuva toimintatapa, jolla vähennetään prosessin virheitä ja poikkeamia.
  • Lean keskittyy virtaviivaistamaan prosesseja niin, että turhan työn ja sitoutuneen pääoman määrä vähenevät.
  • Lean Six Sigma on ajattelutapa, joka yhdistää molempien lähestymistapojen parhaat puolet. Lemminkäisellä on hyödynnetty Lean Six Sigma -ajattelua menestyksekkäästi useissa kehitysprojekteissa eri liiketoiminnoissa.

22.9.2015

7 tykkäystä