Työmaaviestintää avoimesti ja nopeasti

Rakennushankkeen viestinnän merkitys konkretisoitui Tampereen Rantatunneli-hankkeessa. Keskellä kaupunkia sijaitsevan Suomen pisimmän maantietunnelin toteutuksesta vastasi allianssi, jossa olimme pääurakoitsijana.

Tapaamme haastateltavien kanssa Tampereen Rantatunnelin hankkeen allianssitoimistossa, rouhean entisen teollisuuskiinteistön avarissa tiloissa. Täältä hankkeen viestintätehtävät jaettiin sen mukaan, kuka ne parhaiten osasi. Lemminkäisen lisäksi allianssiin kuuluivat Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto sekä kaksi suunnittelutoimistoa. ”Yhteisessä toimistossa olimme koko ajan tiedon äärellä. Jos jotain asiaa ei tiennyt, huutelimme sermien yli, kunnes saimme vastauksen. Kysymykset voitiin ohja...

11.4.2017

Murskaavan tehokasta toimintaa

Kiviainesten käsittelyssä moni käytäntö on hioutunut vuosien saatossa. Välillä on silti paikallaan miettiä asiat uusiksi.

Lue lisää

Meidän rakentama

Rakennamme asuntoja useissa kasvukeskuksissa Suomessa. Työpäällikkö Tuija Ingberg ja projekti-insinööri Emmi Ollikainen tuntevat tekevänsä arkista, mutta tärkeää työtä.

Lue lisää

Hirsikouluun on mukava tulla

Rakensimme Pudasjärvelle koulukampuksen hirrestä. Elokuussa avattu koulu saa kehuja sekä oppilailta että opettajilta.

Lue lisää

Hyvä, parempi, asfalttituotanto

Hyvääkin voi parantaa. Olemme tehneet Latvian asfalttituotannossa useita pieniä muutoksia, joista on saatu tuntuvia säästöjä.

Lue lisää

Ota opiksi

Tutkimme ja käsittelemme jokaisen vahingon ja läheltä piti -tilanteen työmaillamme. Lemminkäiset kertovat tapauksista, joista voimme kaikki ottaa opiksi.

Lue lisää

Päällystyksen uusi toimintamalli – kuulumisia kentältä

Uudistimme Suomen päällystysliiketoiminnan toimintamallin tämän vuoden alussa. Tähtäämme uudistuksella työnjaon selkiyttämiseen sekä projektinhallinnan ja asiakaspalvelun parantamiseen. Kokemukset kentältä ovat positiivisia.

Lue lisää

Tulevaisuus on tietomalleissa

Tietomallintamisessa rakenne kaikkine osineen mallinnetaan kolmiulotteisesti. Paraikaa kehitetään työkaluja, joilla mallia voitaisiin hyödyntää rakenteen koko elinkaaren ajan.

Lue lisää

Puhumalla paranee?

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat tapa saada tietää, mitä työnantaja meiltä odottaa. Samalla voimme antaa palautetta ja kehitysideoita esimiehelle.

Lue lisää