Koneet haltuun!

Päällystämme kaikissa toimintamaissamme, ja joka maassa työskentelemme pääosin omalla kalustolla. Koneita seisoo jossain, kun niitä tarvittaisiin toisaalla.

Päällystyksen tekninen toimisto on aloittanut kaluston koordinoinnin keskitetysti.

Pyrimme huolehtimaan, että koneet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siirrämme sekä perustyökoneita että erikoiskalustoa, kuten jyrsimiä, sinne, missä asiakas niitä tarvitsee ja niihin maihin, joissa sesonki on kiivaimmillaan.

Esimerkiksi siirsimme äskettäin Suomesta yhden asfalttiaseman Venäjälle, 300 km Moskovasta etelään, jossa tarvittiin kapasiteettia M4-tien urakkaan.

Keskittämisen avulla säästämme merkittävästi. Seuraavien kolmen vuoden aikana investointitasomme on alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Siksi koneiden liikkuvuudella on tärkeä rooli. Tarpeettomat koneet myymme pois.

Tekninen toimisto vastaa päällystyksen kalustonhallinnasta ja toimintatapojen yhtenäistämisestä. Tavoite on saada kaikkialle samanlaiset käytännöt ottamalla parhaat eri maista. Aloitamme yhtenäisen tunnuslukujen seurannan joka maassa nähdäksemme, missä asioissa erot ovat suurimmat. Myös keskuslaboratorio Suomessa on osa teknistä toimistoa ja koordinoi jatkossa yhä enemmän yhteistyötä muiden maiden laboratorioiden kanssa.

Jos sinulle tulee mieleen ideoita päällystykseen liittyvistä asioista, kerro siitä esimiehellesi tai ole minuun suoraan yhteydessä.

Leo Kaariniemi
Päällystys, tekninen toimisto

8.6.2015

22 tykkäystä