John Löfgren

John työskentelee laadusta, ympäristöasioista ja työympäristöstä vastaavana johtajana Ruotsin päällystys- ja kiviainesliiketoiminnassa.

Olen kotoisin Umeåsta. Suvussamme on paljon yrittäjiä. Opiskelin insinööriksi ja aloitin urani työnjohtajana ja työmaapäällikkönä, kunnes minua pyydettiin – lähes 25 vuotta sitten – hoitamaan laatuun, ympäristöön ja työympäristöön liittyviä asioita ja haasteita. Lemminkäiselle tulin syksyllä 2014. Työhöni kuuluu kaikkea lomakkeista, järjestelmistä, IT-hallinnon tehtävistä ja koulutuksista CE-merkintöihin, sertifiointeihin ja auditointeihin. Päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan lisäksi teen...

27.4.2016

Nollausta Itä-Suomen tapaan

Nolla on huipputulos – silloin kun puhutaan tapaturmista.

Lue lisää

Digitiimi rakentaa yhtenäistä Lemminkäistä verkossa

Lemminkäisen konserniviestintä ja -markkinointi palvelee kaikkia kahdeksaa toimintamaatamme ja samalla vastaa Lemminkäinen Oyj:n listayhtiön viestintävelvoitteista. Toiminta on jaettu kahteen tiimiin: konserniviestintään ja verkkoviestintään. Verkkoviestinnän tehtäviä hoitaa nelihenkinen digitiimi.

Lue lisää

Työturvallisuuden lähettiläs Norjasta

Työturvallisuus on Thomas Holmsenille sydämenasia. Kolme vuotta sitten hänestä tuli ympäristöpäällikkö, ja puolitoista vuotta sitten hän sai vastuulleen työturvallisuusasiat Norjassa.

Lue lisää

Täyskäsi

Laboratorioteknikko Tor Arne Fenes on myös yksi Norjan parhaista pokerinpelaajista. Hän voisi siirtyä pokeriammattilaiseksi, mutta hyvät työkaverit ja kiinnostava työ pitävät hänet Tromsøssa.

Lue lisää

Anne Agnvall

Anne työskentelee HR Country Managerina Ruotsissa.

Lue lisää

Räjäytysten ammattilainen

Kymmeniä kiloja dynamiittia kaupunkialueella tai kymmeniä tuhansia kiloja nestemäistä kemiittiä Lapin korvessa. Paljon pamautuksia mahtuu työmaapäällikkö Juha Viitalan työpäiviin, sillä hän johtaa työmailla räjäytystöitä.

Lue lisää

Tiennäyttäjä Venäjällä

Tiet, maisemointi ja logistiikkakeskukset ovat Pietarin asfalttiasemien ja tienrakennuslaboratorioiden erikoisalaa. Kiireaikoina tuotanto pyörii 24/7.

Lue lisää

Karina Tommik

Kesäharjoittelija betonitöiden osastolla Tallinnassa

Lue lisää