Riskit hallintaan

Onnistuneella riskienhallinnalla pärjäämme kilpailutuksissa ja hoidamme projektit paremmin maaliin.

Riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan projektisopimuksiin liittyviä riskejä ja hallitsemaan niitä. Tavoitteena on kilpailijoita parempi tarjouksenteko- ja toimituskyky. Tähän päästään muun muassa käyttämällä yritysten välisissä sopimuksissa vakiomuotoista sopimuspohjaa, joka takaa yhtenäisen ymmärryksen asiasta ja kohtuulliset ehdot. Julkisissa hankkeissa joudutaan usein käyttämään asiakkaan sopimusta. ”Sitten mietitään, voidaanko havaitut riskit eliminoida tai voisiko niitä lieventää, vai...

25.10.2016

Aurinkoa asfaltintekijöille!

Kaijaleena Vesala katsoo ulos ikkunasta. Taukoaako kaatosade yhdeksäksi, kuten säätiedotus lupaa, vai menevätkö päivän työt uusiksi?

Lue lisää

Niels Jørgen Nielsen

Elokuussa 2016 Nielsille tulee täyteen 40 vuotta Lemminkäisellä.

Lue lisää

Tarjouksenteon jalo taito

Tallinnan tarjoustiimi on ollut viime aikoina huippuvireessä onnistuttuaan voittamaan korkean profiilin Tallinnan lentokentän uudistusurakan.

Lue lisää

John Löfgren

John työskentelee laadusta, ympäristöasioista ja työympäristöstä vastaavana johtajana Ruotsin päällystys- ja kiviainesliiketoiminnassa.

Lue lisää

Nollausta Itä-Suomen tapaan

Nolla on huipputulos – silloin kun puhutaan tapaturmista.

Lue lisää

Digitiimi rakentaa yhtenäistä Lemminkäistä verkossa

Lemminkäisen konserniviestintä ja -markkinointi palvelee kaikkia kahdeksaa toimintamaatamme ja samalla vastaa Lemminkäinen Oyj:n listayhtiön viestintävelvoitteista. Toiminta on jaettu kahteen tiimiin: konserniviestintään ja verkkoviestintään. Verkkoviestinnän tehtäviä hoitaa nelihenkinen digitiimi.

Lue lisää

Työturvallisuuden lähettiläs Norjasta

Työturvallisuus on Thomas Holmsenille sydämenasia. Kolme vuotta sitten hänestä tuli ympäristöpäällikkö, ja puolitoista vuotta sitten hän sai vastuulleen työturvallisuusasiat Norjassa.

Lue lisää

Täyskäsi

Laboratorioteknikko Tor Arne Fenes on myös yksi Norjan parhaista pokerinpelaajista. Hän voisi siirtyä pokeriammattilaiseksi, mutta hyvät työkaverit ja kiinnostava työ pitävät hänet Tromsøssa.

Lue lisää