Lemminkäisen osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015

”Lemminkäisen toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto olivat viime vuoden tasolla”, toteaa toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

”Tuloksemme parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä paitsi Suomen talonrakentamisessa. Infraprojekteissa tulos kehittyi myönteisesti. Markkinatilanteemme infrarakentamisessa on edelleen vahva. Meidän on jatkettava toimintamme tehostamista, sillä kova kilpailutilanne heijastuu urakoiden hintatasoon.”

”Olemme jatkaneet ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyntiä strategiamme mukaisesti. Luovuimme Ruotsin talonrakentamisesta sekä teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnasta Norjassa. Jatkoimme ei-strategisten tonttien ja kiviainesalueiden myyntejä. Näillä toimenpiteillä tehostamme pääomiemme käyttöä ja parannamme tulostamme pitkällä aikavälillä.”

”Kassavirta oli positiivinen. Sidottu pääomamme ja korollinen velkamme ovat selvästi viime vuotta pienemmät. Pääsimme tähän vähentämällä investointeja, tehostamalla laskutustamme sekä sopeuttamalla asuntotuotantoa kysyntää vastaavaksi.”

”Katsauskaudella toteutimme hybridilainamme osittaisen takaisinoston ostamalla velkakirjoja takaisin 27,1 miljoonan euron nimellisarvosta. Vahvempi taseemme ja hyvin onnistunut Deliver 2014 -kustannussäästöohjelma luovat hyvän pohjan liiketoimintamme kehittämiselle ja kilpailuasemamme vahvistamiselle”, Casimir toteaa.

Lue koko pörssitiedote.

19.8.2015

1 tykkäystä