Enemmän plussaa kuin miinusta

Olemme tyytyväisiä työnantajaamme, kertoo tutkimus.

Vuoden 2015 henkilöstötyytyväisyyskyselyssä kokeiltiin ensimmäistä kertaa sähköistä vastaamista yhteisillä tableteilla joillakin työmailla. Kokeilu otettiin hyvin vastaan, ja selvitämme mahdollisuutta laajentaa sitä jatkossa. Suurin osa lemminkäisistä vastasi kyselyyn sähköisesti, loput paperilomakkeella.

Kokonaistyytyväisyytemme oli 4 (asteikolla 1–5). Tulos on kokoisellemme yritykselle erittäin hyvä, kun viime vuosien monet muutokset muistetaan. Heikoimmat arvosanat annoimme sisäiselle yhteenkuuluvuudelle ja yrityksen uudistumiskyvylle. Nämä kehitystarpeet on tunnistettu aiemminkin, ja ne on huomioitu vuoden 2016 toiminnan suunnittelussa. Tyytyväisimpiä olemme työturvallisuuteen ja vastuullisuuteen. Viime vuosien panostukset niihin näkyvät selkeästi.

Esimiehet käyvät tulokset läpi yhdessä tiiminsä kanssa. Samalla sovitaan kehitystoimenpiteistä. Oman yksikön HR auttaa, jos tiimi tai esimies haluaa lisätietoja tai apua jatkoa varten.

Teksti: Pauliina Pykälä
Kuva: Lemminkäinen

Tätä mieltä olemme:

  • Työtyytyväisyytemme yleisarvosana 4
  • Vastauksia yhteensä 3 390 kpl
  • 65 % lemminkäisistä vastasi kyselyyn
  • Eniten kehitettävää on yhteistyössä ja uudistumiskyvyssä
  • Parhaiten mielestämme onnistumme työturvallisuudessa ja vastuullisuudessa

15.12.2015

3 tykkäystä