Asiakkaidemme terveisiä

Teetimme jälleen kaikissa maissamme asiakastyytyväisyystutkimuksen toimintamme kehittämiseksi.

Ruusuja – mistä asiakkaamme meissä pitävät?

Asiakkaamme ovat meihin tyytyväisempiä kuin aikaisemmin. Yleinen tyytyväisyys oli hyvä (34), kuten se oli myös edellisellä tutkimuskerralla vuonna 2013 (23). Tyytyväisyys vaihtelee jonkin verran vaihtelua toimintamaittain ja liiketoiminnoittain.

Asiakkaistamme 68 % on meihin täysin tai erittäin tyytyväisiä. Kysymykseen "suosittelisivatko he Lemminkäistä kollegoilleen tai ystävilleen", 44 % antoi arvosanan 10 tai 9 asteikolla 0–10.

Asiakkaamme kertoivat, että kanssamme on helppo asioida. He arvostavat asiantuntemustamme ja kokivat, että nykyisen palvelutarjonnan kanssa ei ole ongelmia.

Erinomaiseen asiakastyytyväisyystulokseen (40+) on vielä matkaa, mutta visiomme – olemme yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä – on tavoitettavissa, kun jatkamme määrätietoista työtä asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi.

Risuja - mitä meidän on kehitettävä?

Asiakkaidemme mukaan meillä on parannettavaa asenteissamme, kun kyseessä on ongelmatilanne projektissa tai käsittelemme valituksia. Nämä prosessit myös kestävät liian pitkään. Lisäksi meillä on parannettavaa työmme laadussa.

Segmenttien vetäjät ja maajohtajat ovat saaneet yksityiskohtaisemmat tulokset tarvittavia kehitystoimenpiteitä varten. Kysy lisätietoja esimieheltäsi.

Teksti: Riitta Sippola

Missä olemme hyviä?

  • Kanssamme on helppo asioida
  • Olemme asiantuntijoita

Mitä meidän on kehitettävä?

  • Asennettamme ongelmatilanteissa
  • Työmme laatua
  • Projektinhallintaa

Tulosasteikko:

  • 40+ loistava
  • 20–39 hyvä
  • 0–19 tyydyttävä
  • Alle 0 heikko tulos

15.12.2015

2 tykkäystä