Tallinnan uumenissa

Tallinna Vesi havaitsi viime vuonna, että maanpinta oli alkanut painua lähellä suosittua uimarantaa. Tarvittiin pikaisia toimenpiteitä, koska alue sijaitsi Tihasen kokoojatunnelin yläpuolella. Tutkittuaan tilanteen tarkasti Tallinna Vesi kääntyi Lemminkäisen puoleen.

Tihase on merkittävä kokoojatunneli, jonka kautta kahden suuren asuinalueen jäte- ja sadevedet kulkevat Paljassaaren puhdistuslaitokseen. Tunnelin piiriin kuuluvalla alueella asuu 75 000–90 000 ihmistä eli noin viidennes Viron pääkaupungin asukkaista.

Oli selvää, että betonitunneli oli rikkoutumassa ja sen virtaus veti ympäröivää maaperää mukaansa. Kokoojatunneli on melko uusi: se rakennettiin 1980-luvun lopulla, ja sen suunniteltu käyttöikä on yli 100 vuotta.

Vahvaa asiantuntemusta

Ongelman syy ei ole vielä selvinnyt. Oli kuitenkin selvää, että ongelma oli ratkaistava nopeasti, jotta tunneli ei tukkeutuisi.

"Koska tunneli on syvällä maaperässä, tilanteesta ei voinut saada yksityiskohtaista tietoa. Tiesimme kuitenkin tarkalleen, missä maa vajosi, ja tiesimme suunnilleen, kuinka monen metrin matkalta tunneli piti uusia", sanoo Tallinna Vesi -yhtiön käyttöpäällikkö Aleksandr Timofejev.

Tehtävä ei kuitenkaan ollut helppo. "Korjaaminen on hankalaa, koska tunneli on syvällä ja koko ajan toiminnassa. Emme pysty ohjaamaan kaikkea vettä muihin tunneleihin. Lisäksi meidän on otettava huomioon maaperään liittyvät monimutkaiset seikat", Timofejev sanoo.

Ongelman ratkaisemisessa oli alusta alkaen mukana Tallinnan yliopiston teknisiä asiantuntijoita ja United Utilities -yhtiön edustajia, koska heillä oli tarvittavaa kokemusta ja asiantuntemusta. United Utilities on Talllinna Vesin suurin osakkeenomistaja.

Lisäksi tarvittiin yhteistyökumppani, jolla on monipuolinen kokemus pohjarakennustekniikasta etenkin pohjavesitason alapuolella. "Siksi valitsimme Lemminkäisen", Timofejev sanoo.

Työskentelyä maan alla

"Uudistamme tämän pätkän täysin", sanoo Lemminkäisen projektipäällikkö Olli Ormio. Ennen kuin vanha putki voidaan kaivaa esille ja korvata, ympäröivä alue tuetaan ponteilla molemmilta puolilta. Sitten ponttien juureen putken alle muodostetaan betonilaatta suihkuinjektoimalla.

"Suurimpana haasteena on tehdä kaivannosta vesitiivis. Maaperä on hiekkaa ja lietettä. Se ei kanna, kun se kastuu. Lisäksi kaivanto on melko syvällä pohjavesitason alla", Ormio kertoo.

Myös kaltevien suihkuinjektointipilarien asentaminen ponttien sivuille on hankalaa. Kaltevuuskulman on oltava juuri oikea, jotta betonilaatta muodostuu toivotusti.

"Aikamoinen haaste", Ormio sanoo. "Työ tehdään 17 metrin syvyydessä eli kaivantoa syvemmällä, joten emme näe, olemmeko onnistuneet. Huomaamme mahdollisen epäonnistumisen vasta siinä vaiheessa, jos kaivantoon alkaa tulla alapuolelta maata ja vettä."

Tiedon jakamista

Toukokuussa käynnistyneen hankkeen aikataulu on tiukka. Työtä tehdään 12 tuntia päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Siksi mukana on kolme Lemminkäisen tiimiä: Suomesta, Virosta ja Latviasta. Kansainvälinen työryhmä tuo myös koulutusmahdollisuuksia.

"Tavoitteenamme on pitää koneet käynnissä mahdollisimman paljon ja opettaa virolaisille ja latvialaisille työntekijöille suihkuinjektointia. Aiemmin suihkuinjektoinnin hoiti aina suomalainen tiimi, mutta nyt voimme opettaa menetelmän paikallisille työnjohtajille ja työntekijöille", Ormio sanoo.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Tihasen kokoojatunneli otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä ja suositun uimarannan maaperä saadaan taas vakaaksi.

Faktat:

  • Asiakas: AS Tallinna Vesi
  • Tunnelin syvyys: 10 metriä
  • Pääasiallinen rakennusmenetelmä: ponttien asennus, suihkuinjektointi
  • Hanke alkoi: toukokuu 2015
  • Hanke päättyy: vuoden 2015 loppu

Teksti: Steve Roman
Kuvat: Sergei Zjuganov

 

Olli Ormio

Vahur Sepp, porarin apulainen, Lemminkäinen, Viro

"Vastaan porien huollosta: laajennuksista, puhdistuksesta ja sen sellaisesta. Täällä on mukava tehdä töitä. Ilmapiiri on erinomainen, ja meillä on huipputiimi. Ihmiset ovat ystävällisiä, ja kaikki tulevat todella hyvin toimeen keskenään. Olemme ainoa yhtiö, joka tekee tällaista työtä Virossa, joten haasteita, pohdittavaa ja tehtävää riittää. Se on hyvä juttu."

Simo Majanen, pumpun käyttäjä, Lemminkäinen, Suomi

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun teen töitä virolaisen ja latvialaisen tiimin kanssa. Eroa ei itse asiassa huomaa. Joskus on kieliongelmia, mutta niistä selvitään. Tämä on vaativa hanke, ja toisinaan ongelmia riittää. Toisinaan taas voi vain keskittyä nauttimaan työn sujumisesta ja aurinkoisesta säästä. Joskus käyn kävelyllä läheisellä uimarannalla."

Rinalds Bumanis, työmaainsinööri, Lemminkäinen Latvia

"On hienoa olla mukana tässä kansainvälisessä hankkeessa. Siitä saa myös hyvää kokemusta. Suihkuinjektoinnista vastaa suomalainen tiimi. Me opimme uutta, sillä emme ole tehneet tällaista työtä Latviassa. Suomalaiset puolestaan näkevät, miten me hoidamme pontituksen. Tärkeintä on työskennellä tiiminä, jonka jokainen jäsen tietää, mitä tekee. Tämä on kiinnostava hanke, jossa on myös riskinsä, mutta jokainen vaihe on suunniteltu huolellisesti, jotta riskit voidaan minimoida ja työ tulee tehtyä kunnolla."

3.11.2015

7 tykkäystä