Rantatunneli

Megaurakka tekee tilaa uudelle kaupunginosalle Tampereella. Valtava työmaa siirtää keskeisestä kulkuväylästä ison osan tunneliin. Tunnelin lisäksi rakennamme alueelle kaksi eritasoliittymää.

Lokakuussa 2013 alkanut työ valmistuu syksyllä 2017. Koko urakan tavoitekustannus on noin 180,3 miljoonaa euroa. Tieltä vapautuvalle alueelle kaupunki rakentaa uutta kaupunginosaa.

Koko allianssi samassa veneessä

Rantatunnelin allianssin muodostavat Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto, pääurakoitsija Lemminkäinen sekä suunnittelijat Saanio & Riekkola Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Allianssiurakan perustana on yhteinen organisaatio, kaikkien osapuolten jatkuva yhteispeli ja yksimielisesti jaettu käsitys esimerkiksi tavoitekustannuksesta, riskien jakamisesta ja työtavoista.

Koska tilaajien ja palveluntuottajien säästöt tulevat tavoitehinnan alituksesta, osapuolille on edullista rakentaa nopeasti ja ratkoa ongelmakohdat yhdessä mahdollisimman sujuvasti.

Työ sujuu, kun on yhteiset tavoitteet

Allianssin projektipäällikkö Esko Mulari Lemminkäiseltä on tyytyväinen mies. Rantaväylän tunnelista tulee Suomen pisin maantietunneli, noin 2,3 km, ja työ etenee aikataulun mukaan. Se on Eskon mielestä pitkälti allianssiurakkamallin ansiota. Kun sekä tilaajat että tekijät istuvat samassa pöydässä, asiat ratkotaan nopeasti ja yksimielisesti.

Lemminkäisestä tuli kilpailutuksen myötä hankkeen päätoteuttaja. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli vain 25 prosenttia. Loppu muodostui laadullisista tekijöistä, kuten tarjouksessa esitetyn organisaation toimivuudesta ja luotettavuudesta.

”Esimerkiksi ympäristö on tärkeä tekijä, sillä olemme keskellä kaupunkia. Näsijärvi on lähellä, ja joudumme työskentelemään myös pohjaveden alapuolella”, Esko kertoo.

Suomen mittakaavassa megaluokan hanke vaikuttaa Tampereen infrastruktuuriin laajasti. Esimerkiksi kaasu-, sähkö-, tele-, vesi- ja kaukolämpölinjojen siirtäminen ei ole aivan halpaa. Infran sovittamisessa allianssimalli on ollut korvaamaton työmuoto.

Fakta

  • Suurimmillaan allianssityömaan vahvuus on noin 400 henkilöä vuonna 2015.
  • Hankkeemme tuo yhteensä noin 1 000 henkilötyövuotta.
  • Rantaväylän työmaalla sattui etenkin alkuvaiheessa enemmän tapaturmia kuin on toivottavaa.
  • Tapaturmat, joista yksikään ei ollut vakava, johtivat pahimmillaan muutaman päivän sairauslomaan.
  • Tämän seurauksena paransimme perehdytystä työvaiheiden toteutussuunnitelmiin, järjestimme turvallisuuskampanjoita ja -palavereita sekä palkkasimme työturvallisuuskoordinaattorin.

Teksti ja kuvat: Juho Paavola

Merja Tyynismaa, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Vastaan allianssin viestinnästä ja ympäristöseurannasta. Se tarkoittaa sekä projektin sisäistä viestintää että yhteydenpitoa kaupunkilaisiin ja mediaan. Työmaa on hankala siksi, että se sijaitsee keskellä tiivistä asutusta ja vilkasliikenteistä tie- ja katuverkkoa. Vaikka moni tamperelainen kannattaa tunnelia, moni on myös vastustanut sitä. Siksi yhteydenpito kuntalaisiin ja oikean tiedon tarjoaminen ovat todella tärkeitä. Otamme asukkaiden mielipiteet vakavasti ja teemme aina sen, minkä voimme.

Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto

Olen ensimmäistä kertaa allianssiurakassa mukana. Työmuoto on toiminut todella hyvin. Asioita ratkotaan yhdessä, eikä ongelma koskaan jää vain yhden työntekijän vastuulle. Vaikka olen ollut tiehankkeissa paljon mukana, tämä tuntuu ainutkertaiselta. Usein tiehankkeet voivat viedä kymmeniäkin vuosia, mutta laajuudestaan ja erityislaatuisuudestaan huolimatta tämä valmistuu jo vuonna 2017. On tosi kiva nähdä, kun projekti, jonka suunnitteluvaiheessa olin jo mukana, valmistuu. Odotan sitä innolla.

Harri Vehola, Lemminkäinen

Huolehdin koko tunnelin rakentamisesta: teen hankinnat, tilaan aliurakoitsijat, ohjeistan konsultit ja suunnittelen aikataulut. Työskentelemme keskustassa asuinalueella. Olemme lähellä kallion pintaa ja rakennusten alla, jolloin ympäristö on huomioitava koko ajan. Sen sijaan että olisimme lähteneet liikkeelle molemmista päistä, teimmekin työmaan keskelle ajotunnelin olemassa olleesta työtunnelista. Keskeltä etenemme louhimalla kahta tietunnelia kohti itää ja kahta tietunnelia kohti länttä.

10.3.2015

11 tykkäystä