Maanalainen pysäköintihalli Rotermannin kortteliin

Maanalainen rakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kohteessa vaatii aina erityistä huolellisuutta – etenkin jos sekä maaperä että maanpäälliset vanhat rakenteet ovat hauraita.

Näistä lähtökohdista insinöörimme alkoivat suunnitella kaksitasoista maanalaista pysäköintihallia Rotermannin kortteliin Tallinnan keskustassa. Entinen teollisuusalue on uudistettu nykyaikaiseksi ostos-, viihde-, yritys- ja asuinalueeksi.

Aikoinaan Rotermannin tehtaaseen kuuluneista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tiilirakennuksista on tullut suosittuja nähtävyyksiä, jotka kertovat myös Viron noususta neuvostovallan jälkeen.

Kaikkea muuta kuin mutkaton

Virheisiin ei ollut varaa, kun kolmen uuden liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen alle rakennettiin pysäköintihallia. Erityistä oli sekin, että vanhojen ja suojeltujen rakennusten julkisivuja piti säilyttää osaksi tulevia rakennuksia.

"Tehtävä oli kaikkea muuta kuin mutkaton", kertoo Baltian maiden pohjarakentamisen yksikön johtaja Veikko Vapper. "Haasteena oli etenkin se, että alue on entistä merenpohjaa, jossa on pehmeitä, heikkoja maakerroksia."

Lisäksi pohjaveden pinta on poikkeuksellisen korkealla, koska alue sijaitsee vain noin puolen kilometrin päässä Tallinnanlahdesta. "Pohjaveden pinta on 1,5–2 metriä maanpinnan alapuolella, joten meidän oli pidettäväveden virtaus kaivantoon mahdollisimman pienenä, jotta läheisissä rakennuksissa ja rakenteissa ei tapahtuisi haitallisia painumia.", Veikko kertoo.

Painetta ja tärinää

Pysäköintihallin pohjalaatta on lähes seitsemän metriä pohjaveden pinnan alapuolella, eli valtava vedenpaine oli otettava huomioon. Asensimme kaivannon ympärille pysyviä teräsponttiseiniä – ensimmäistä kertaa tämänkaltaisessa maanalaisessa pysäköintihallihankkeessa Virossa. Myöskaivannon kuivanapito oli otettava huomioon..

Vanhojen tiilestä muurattujen seinien vieressä tehtävät kaivutyöt oli tehtävä varovaisesti. Veikon tiimin piti vahvistaa vanhojen seinien perustukset mikropaaluilla ennen kaivutöiden aloittamista.

Tärinä oli pidettävä mahdollisimman vähäisenä, jotta vältettiin kaivannon läheisyydessä olevien rakennusten vaurioituminen. Tiimi käytti teräsponttien asentamisessa puristusmenetelmää, jolla asennustyöstä aiheutuva tärinää voitiin minimoida. Lähistöllä sijaitseviin kauppoihin, toimistoihin ja muihin rakennuksiin asennettiin tärinämittareita tärinän mittaamiseksi kriittisissä vaiheissa.

Näkyvä ongelma

Eniten tiimiä huoletti 53 metriä korkea tiilirakenteinen vanha savupiippu, joka sijaitsee keskellä rakennettavaa pysäköintihallia.

"Se painaa noin 2 000 tonnia, ja sen yläosa oli kallistunut jo noin 45 senttimetriä."

Siirsimme savupiipun kuormitukset paremmin kantaviin maakerroksiin kaivinpaaluilla. Kaivinpaaluista tehtiin yhtenäinen seinä, joka toimi samalla tukiseinänä.

Uutta asiantuntemusta

Kaikki ei aina sujunut suunnitelmien mukaan, ja eräässä vaiheessa tiimin oli reagoitava nopeasti viereisiä rakennuksia uhanneisiin siirtymiin.

"Tilanne oli hankala, koska siirtymät etenivät jatkuvasti", Veikko kertoo. Insinöörit laativat kuitenkin nopeasti suunnitelman tukimuurien ankkuroimiseksi ja tukemiseksi, ja tilanne pysyi hallinnassa.

"Haasteiden myötä tiimimme sai uutta kokemusta ja asiantuntemusta hyvin heikolla maaperällä työskentelystä. Pohjarakentamisen porukka voi soveltaa tätä arvokasta osaamista tulevissa vaativissa projekteissa", Veikko sanoo.

Hankkeen ansiosta kulkuyhteydet suosittuun Rotermannin kortteliin paranevat ja kävijät saavat nauttia alueen ainutlaatuisuudesta jatkossakin.

Faktat:

  • Lemminkäisen tiimissä oli työntekijöitä Virosta, Latviasta ja Suomesta.
  • Asiakas: Dollimar Invest
  • Ylemmän maanalaisen tason pinta-ala: noin 4 200 m2
  • Alemman maanalaisen tason pinta-ala: noin 4 000 m2
  • Projekti alkoi: heinäkuu 2014
  • Projekti päättyy: tammikuu 2016

Teksti: Steve Roman
Kuvat: Sergei Zjuganov

Ivan Roos, työmaapäällikkö

Tämä on tähänastisen urani suurin ja monimutkaisin projekti. Etenkin vanhojen rakennusten sijainti lähellä kaivantoa on aiheuttanut odottamattomia tilanteita. Meillä on ollut tiukkoja paikkoja, kun asiat eivät ole menneet suunnitelmien mukaan, mutta olemme löytäneet ratkaisut. Nyt vaikein vaihe on ohi ja tunnelmat hyvät, koska suurin osa työstä on onnistuneesti takana. Tämä projekti on todellakin kehittänyt ammattitaitoani.

Martin Vaga, projektipäällikkö

Vastaan geoteknisestä suunnittelusta. Projekti on ollut kiinnostavan monipuolinen: teräspontteja, ankkurointia, kaivinpaaluseiniä, syviä kaivantoja, perustusten vahvistustaja betonitöitä. Teimme kovasti töitä kelloon katsomatta, myös viikonloppuisin. Huonojakin päiviä on ollut, mutta meillä on hyvä tiimi ja ilmapiiri. Projektin edistymistä on ollut hienoa seurata.

Timo Tsefels, projektipäällikkö

Tämä ei ole ollut helppo projekti. Geoteknisten haasteiden lisäksi vilkkaasti liikennöidyllä alueella on työskennellyt useita urakoitsijoita. Kaikkien työntekijöiden ja materiaalien mahduttaminen rajatulle alueelle ei ollut helppoa. Myös aikataulu oli todella tiukka. Nyt työ on kuitenkin jo edennyt syvyyksistä lähes maanpinnalle. Enää muutama kuukausi, ja sitten kaikki on valmista. Se tuntuu hyvältä.

15.12.2015

14 tykkäystä