Koulukampus oppimista ajatellen

Pudasjärvelle valmistuvaan koulukampukseen tulee muunneltavia opetustiloja, jotka yhdistävät paikallisen hirren moderniin teknologiaan ja suunnitteluun.

Mikä voisi olla luontevampi rakennusmateriaali kuin puu, kun raaka-ainetta on joka puolella ympärillä? Näin ajateltiin Pohjois-Suomessa Pudasjärvellä, jonka keskukseen valmistuu maailman suurin hirsinen koulukampus. Ala- ja yläkoulun sekä lukion noin 800 oppilasta pääsevät aloittamaan opiskelun uudessa koulussa syksyllä 2016.

Vastaamme koulukampuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulu tehdään elinkaarimallilla, joten rakennuksen valmistuttua vastaamme myös koulun huollosta, vuosikorjauksista ja käyttäjäpalveluista 25 vuoden ajan.

Oppia uusin tavoin

Elinkaarihankeliiketoiminnasta Lemminkäisellä vastaavan Esa Kemppaisen mukaan Pudasjärven koulukampuksen kaltainen kouluympäristö tukee yhteisöllisyyttä ja uudenlaista tapaa oppia. "Lemminkäinen haluaa olla mukana prosessissa, jossa tarkoituksena on oppiminen – seinät ja rakennukset ovat tässä vain väline."

Esan mukaan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa neliöt käytetään tehokkaasti ja tilat ovat muunneltavia sekä oppimateriaalit sähköisiä. Ruokailutilassa, pihalla ja käytävillä eri-ikäiset käyttäjät voivat harrastaa ja opiskella yhtä hyvin kuin luokissakin. "Elinkaarivastuu istuu hyvin tähän ajatteluun", Esa sanoo.

Luonnollinen valinta

Hirsirakennus sopii imagoon metsien ja vesistöjen hallitsemassa 8 500 asukkaan kaupungissa, jossa on vain 1,5 asukasta neliökilometrillä ja jossa on myös Suomen eteläisin tunturi Iso-Syöte. Neljän rakennuksen muodostama koulukampus nousee joen rannalle, ja valmistuttuaan se näkyy viereiselle valtatielle hyvin.

Syitä materiaalivalintaan oli silti muitakin kuin mielikuva: entisissä koulurakennuksissa kärsittiin huonosta sisäilmasta, ja näistä ongelmista haluttiin hirren avulla eroon. Paikkakunnalla oli entuudestaan myönteisiä kokemuksia hirsisestä toimisto- ja päiväkotirakennuksesta.

Mallinnus helpottaa työtä

Koulukampuksen toteutusta helpottavat työmaavaiheen aikana tehtävät suunnittelunohjaus sekä mallinnus, kertoo hankintainsinööri Hanna Keskiaho. "Kun meillä on hankkeesta suunnitteluvastuu, pääsemme vaikuttamaan suunnitteluratkaisuihin niin, että ne ovat myös asennuksen ja työvaiheiden kannalta toimivia."

Mallinnus auttaa paikantamaan tarkasti esimerkiksi ilmastointiputkien läpivientejä, jolloin aukot voidaan työstää hirsiin mittatarkasti jo tehtaalla. Hanna kertoo, että betonirakentamiseen tottuneelle hirsi on uusi, mielenkiintoinen materiaali ja sen vaatimukset täytyy ottaa huomioon, vaikka hirsiseinät pystyttääkin talotehdas.

Paksuudeltaan 27,5 sentin hirsiseiniin tulee pystytyksen jälkeen vain suojakäsittely, muuten seinä on heti valmis. "Hirren painumisen takia ikkunoiden yläpuolelle jätetään painumavara, joka täytetään villalla", Hanna kertoo.

Sääolosuhteet kuluvana talvena ovat olleet hyvät, kovat pakkaset eivät juuri ole haitanneet rakentamista. "Toisaalta hirren kastumista on tärkeää välttää, sillä kastuttuaan puu turpoaa. Talvikausi on hyvää aikaa rakentaa hirrestä, ympäristö on silloin puhtaimmillaan ja ilma kuivimmillaan."

Pudasjärven koulukampus

  • Valmistuu 2016. Rakennusprojektin lisäksi ylläpito 25 vuodeksi.
  • Kouluun tulee tilat noin 800 oppilaalle.
  • Kampus koostuu neljästä eri rakennuksesta, joihin sijoittuvat ala- ja yläkoulut, lukio, kansalaisopisto sekä liikuntasali.
  • Pinta-alaa on yhteensä noin 9 700 kerrosneliötä. Hirttä noin 29 kilometriä.
  • Hirsitoimitukset Kontiotuote Oy.

Teksti: Pirkko Koivu
Kuvat: Jaani Föhr

Leo Leinonen, rakennusmies, työsuojeluvaltuutettu, Lemminkäinen

Pohjatöissä ja perustusvaiheessa mukana oli paikallisia toimijoita, samoin nyt hirsi- ja ikkunatoimituksissa. Yhteistyö meidän ja alihankkijoiden välillä on sujunut hyvin. Itse teen kaikkea rakennussiivouksesta valuun, viimeksi tein liimapuupystypilarien ja vaakapalkkien asennustyöt kaikille neljälle rakennuslohkolle, ja siinä ohessa hitsasin. Työsuojeluvaltuutettuna seuraan myös työturvallisuutta, ja isommilta vahingoilta on vältytty. Työmaalla on joka viikko TR-mittaus ja samana päivänä palaveri, jossa yhdessä käsitellään työturvallisuus- ja muut työmaan asiat sekä korjataan puutteet.

Eero Talala, vs. tekninen johtaja, Pudasjärven kaupunki

Lemminkäinen oli rakentajista ainoa, joka pystyi tarjoamaan toivomamme ratkaisun eli hirsisen koulukampuksen elinkaarimallilla. Yhteistyö on sujunut hyvin, työn valmistuttua oppilaat ja opettajat aloittavat työn modernissa ja virikkeellisessä ympäristössä. Elinkaarimallista saamme 25 vuotta huoletonta aikaa. Rakentaja tekee työn laadukkaasti ja ylläpitokorjaukset tehdään ajallaan. Tiedämme, mitä koulun ylläpito tuona aikana maksaa. Ilman elinkaarimallia korjauksista päättäisivät kaupungin päättäjät. Korjausten sijaan tahtoo aina tulla kiireisempiä rahanreikiä.

Jalo Poijula, toimitusjohtaja, Kontiotuote Oy

Oli loogista, että paikallisena yrityksenä lähdimme Lemminkäisen kanssa yhteistyöhön. Hirret ovat lähtöisin metsistä, jotka ovat 80 kilometrin säteellä rakennuspaikasta. Lemminkäisen kanssa on ollut mielenkiintoista ja opettavaista työskennellä: suuren toimijan työ on standardoitua, suunnitelmallista ja hötkyilemätöntä – silti kaikki tehdään ajallaan. Oma asiantuntijamme on tehnyt tiivistä yhteistyötä rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa. Kukin tuo hankkeeseen osaamista, jota ei ole muilla. Tämä kohde on meille tärkeä referenssi, ja se on herättänyt kansainvälistäkin huomiota.

Pudasjärvi video

  

19.5.2015

16 tykkäystä