Arktinen liikenne turvalliseksi kaikille

Pohjois-Norjassa on käynnissä kahden liikenneympyrän uudistamishanke, joka tekee risteysalueen turvallisemmaksi ja liikenteen sujuvammaksi jalankulkijoille, pyöräilijöille ja autoilijoille.

Harstadin kaupungin ainoa sisääntulo- ja ulosmenoväylä sijaitsee Kanebogenin alueella keskustan eteläpuolella. Risteysalue on todennäköisesti Tromssan läänin vilkkaimmin liikennöity: sen läpi kulkee päivittäin noin 15 000 autoa. Nyt uudistamme risteysalueen täysin. Kahden liikenneympyrän ympärille rakennetaan entistä leveämpi tie ja kevyelle liikenteelle alikulkuväylä.

"Autoilijoiden, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus paranee ja liikenne nykyisellä tiellä vähenee selvästi hankkeen myötä", sanoo työmaapäällikkö Jørn Leo Johansen.

Toteutamme hankkeen vilkkaasti liikennöidyllä alueella: lähistöllä on ostoskeskuksia, autoliikkeitä, satoja asuntoja ja koulu. Vanha tie alkoi käydä vaaralliseksi jalankulkijoille, koska ajokaistoja ja jalankulkuväyliäei oltu erotettu mitenkään. . Nyt jalankulku siirretään erilliselle väylälle ja alueelle asennetaan 70 uutta katulamppua. Lisävaloa tarvitaan, koska kaamosaika kestää lähes kolme kuukautta.

Innovatiivinen ja haasteellinen hanke

Uusi tie nousee kolmen asteen kulmassa 2,3 metrin korkeuteen. "Näin saamme rakennettua täysin uudenlaisen, innovatiivisen tunnelijärjestelmän jalankulkijoille ja pyöräilijöille", sanoo Jørn Leo. Tähän saakka pyöräilijät ovat joutuneet ohittamaan risteysalueen ostoskeskuksen paikoitusalueen kautta.

Alkuvaiheessa asennetaan yhteensä seitsemän kilometriä vesi- ja viemäriputkia, sähköjohtoja ja kuitukaapeleita, halkaisijoiltaan 40 millimetristä 800 millimetriin. Niiden asentaminen on hankkeessa haasteellisinta, koska ne on kaivettava esiin, siirrettävä 50 metriä etelään nykyiseltä paikaltaan ja asennettava kuuden metrin syvyyteen.

Paikallisen urakoitsijan ONOSin turvallisuuspäällikkö Bjørnar Myre on tietoinen haasteista. "Työskentely Pohjois-Norjan soisella maaperällä ei ole helppoa. Soinen maa on poistettava, ennen kuin voimme asentaa putket maahan, mikä on erityisen vaativaa, kun vastaan tulee savea."

Vasta alkua

Kanebogenin risteysalue on monivuotisen Harstadpakken-hankkeen ensimmäinen ja laajin vaihe. Hanke uudistaa kasvavan kaupungin liikennejärjestelyt. Kanebogeniin tulee kuusi tietulliasemaa, joiden keräämillä tuloilla katetaan hankkeen kustannukset. Jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä ei peritä maksua.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu jalankulun ja pyöräilyn lisääminen innovatiivisen vihreän infrastruktuurin avullaja näin saada aikaan on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Kohteessa työskentelee keskimäärin 25 työntekijää. Lemminkäisen ja hankkeen muiden osapuolien saumaton yhteistyö on yksi hankkeen kiinnostavimmista puolista. "Hyvä yhteistyö kantaa pitkälle. Se myös tekee hankkeesta mielekkään: yksittäisen työn loppuun saattaminen vaatii usean ihmisen panoksen", sanoo Jørn Leo.

Faktat

  • Hanke: Teiden leventäminensekä kevyen liikenteen väylän ja tunnelin rakentaminen sekä niihin liittyvät maarakennustyöt Harstadin kaupungin rajalla Lofooteilla, Pohjois-Norjassa.
  • 40 metriä pitkä kevyen liikenteen tunneli
  • 12 000 tonnia asfalttia päällystykseen
  • Työt alkoivat huhtikuun lopussa 2015 ja päättyvät heinäkuussa 2016.
  • Asiakas on Pohjois-Norjan tiehallinto.

Teksti ja kuvat: Roger Norum

Bjørnar Myre, turvallisuuspäällikkö, ONOS

"Turvallisuus on tärkeintä. Tehtäväni on varmistaa, että niin hankkeen työntekijät kuin ohikulkijat ja tienkäyttäjätkin ovat turvassa. Työskentelemme melko pienellä alueella, mutta valvottavaa riittää. Yhteistyö on työni parhaita puolia. Osa hankkeeseen osallistuvista ihmisistä on minulle ennestään tuttuja, ja nautin yhteistyöstä erilaisten ryhmien kanssa."

Adrian Andreassen, hanketyöntekijä, ONOS

"Hankkeen parhaita puolia on, että oman työn tulokset näkee nopeasti. Sain melko pian myös lisää vastuuta. On hienoa olla mukana hankkeessa, joka on tärkeä kotikaupungilleni Harstadille. Jalankulkijoiden turvallisuus paranee, ja hanke voi jopa muuttaa ihmisten suhtautumista ympäristöön. Talvi on haasteellinen, koska kylmät olosuhteet ovat koneille vaativampia kuin kesäkeli,, mutta lopputulos on varmasti vaivan arvoinen."

Arnt-Børge Jensen, projektipäällikkö, Norjan tiehallinto

"Yhteistyö Lemminkäisen kanssa sujuu loistavasti. Olemme käyneet puhumassa hankkeesta kouluissa ja keskustelleet sen vaikutuksista alueen asukkaiden kanssa. Haluamme ohjata liikenteen pois Harstadin keskustasta, jotta voimme edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Täällä on paljon jalankulkijoita, etenkin koululaisia, ja nyt jalankulusta tulee entistä turvallisempaa. Rakennamme tulevaisuutta."

6.10.2015

8 tykkäystä