Kaikki hyötyvät siitä, että työnteko on turvallista

Lemminkäisen Vaasan talorakentamisen työmaille Lean Six Sigma (LSS) -ajattelumalli toi täsmällisiä analysointityökaluja tapaturmataajuuden pienentämiseksi. Muutos syntyi ottamalla työtavat tarkkaan syyniin.

"Isoakin kohdetta voi ryhtyä kehittämään pienin askelin. Otetaan pala kerrallaan, tutkitaan se tarkasti ja laitetaan kuntoon”, kertoo turvallisuuspäällikkö Marjut Valtonen Lemminkäiseltä.

Vaasan työmailla tapaturmataajuus laski vuodessa 47:sta 29:ään, tapaturmat vähenivät kahdeksasta neljään ja menetetyt työpäivät 172:sta 21:een. Turvallisuushavainnot puolestaan lisääntyivät 36:sta 84:ään. Turvallisuuden paraneminen vähensi tapaturmien aiheuttamia kustannuksia vuodessa yli satatuhatta euroa.

Johdon sitoutuminen avainasemassa

Merkittävin asia koko projektin onnistumisen kannalta oli johdon vahva sitoutuminen. ”Vaasan aluejohtaja Mikael Snellmanin koko esimiesporras osallistui aktiivisesti ja mukaan saatiin edustajat kaikista henkilöstöryhmistä", Valtonen kiittää.

Projektin seurauksena viikkopalaverit toimivat, työmailla on siistimpää ja riskin ottaminen on vähentynyt. Samalla etsimme työmaille koko ajan käytännöllisempiä ja turvallisempia työ- ja apuvälineitä. Esimerkiksi pölyisyyden vähentämiseksi hankittiin keskuspölynimureita ja jokaiselle työmaalle nimettiin hiekoittaja kulkuteiden kunnossapitoon.

Resurssien vapautuminen ja työnteon sujuvuus ovat johtaneet siihen, että ajankäyttö on entistä tehokkaampaa. "Tapaturmien torjumisen sijaan voimme keskittyä nyt enemmän työkyvyn ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen", iloitsee Valtonen.

Valitse tärkeät asiat

LSS on Valtosen mukaan hyödyksi kaikille, jotka työskentelevät toimintajärjestelmien ja kehittämisen parissa. "Yritä löytää se asia, johon kannattaa panostaa. Hyödynnä ongelman ratkaisemisessa tilastoja. Ole järjestelmällinen."

Vaasan hyvien tulosten jälkeen samoja toimenpiteitä on viety muillekin toimipaikoille ja työmaille. "Sitoutunut porukka voi saada aikaan mitä tahansa."

Vaasan resepti työturvallisuuden parantamiseksi

  • Vastuu on yhteinen – samat velvoitteet ja hyvät käytännöt koskevat kaikkia työmaita ja myös aliurakoitsijoita
  • Hiljaisen hyväksynnän lopettaminen
  • Kiire pois ennakoinnilla
  • Riskejä ei oteta
  • Työmaita palkitaan tapaturmattomuudesta

Lean Six Sigma

  • Six Sigma on systemaattinen, tilastollisiin menetelmiin pohjautuva toimintatapa, jolla vähennetään prosessin virheitä ja poikkeamia.
  • Lean keskittyy virtaviivaistamaan prosesseja niin, että turhan työn ja sitoutuneen pääoman määrä vähenevät.
  • Lean Six Sigma on ajattelutapa, joka yhdistää molempien lähestymistapojen parhaat puolet. Lemminkäisellä on hyödynnetty Lean Six Sigma -ajattelua menestyksekkäästi useissa kehitysprojekteissa eri liiketoiminnoissa.