Hyvä, parempi, asfalttituotanto

Hyvääkin voi parantaa. Lemminkäisellä Latviassa asfaltin tuotantokustannukset olivat jo ennestään kilpailukykyiset, mutta Lean Six Sigma (LSS) -projektin tavoitteeksi asetettiin rohkeasti kilpailukyvyn kehittäminen entisestään.

Projektin tuloksena tuotantoprosessista saatiin entistä toimivampi, syntyi säästöjä ja myös ympäristöystävällisempi asfalttituote.

Projektin toteuttajiksi kokosimme joukon tuotannon parissa työskenteleviä ihmisiä. Käärimme hihat ja aloitimme työn määrittelemällä mahdollisimman paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat asfalttituotannon kustannuksiin. Kun tämä oli tehty, oli vuorossa tiedon analysointi.

"Oletukset kannattaa testata perehtymällä todellisiin lukuihin, sillä tarkan tiedon kerääminen on avain menestykseen. Vasta silloin tosiasiat alkavat kirkastua", painottaa tuotantojohtaja Aivis Putniņš Lemminkäiseltä.

"Huomasimme, että kiviaineksen vesipitoisuus vaikuttaa tuotantokustannuksiin eniten. Pian tiimimme oivalsi, että olisi mahdollista saada selkeitä säästöjä, jos käyttäisimme enemmän kierrätettyä kiviainesta", kertoo laatuinsinööri Jānis Oga.

Uudella reseptillä ympäristöhyötyjä

Asfaltin reseptiä muokattiin niin, että pystyimme käyttämään valmistukseen enemmän kierrätysainesta. Sen myötä kierrätetyn kiviainesten käyttö asfaltin valmistuksessa lisääntyi 15 prosenttia. Tämä toimenpide on myös vähentänyt ympäristön kuormitusta.

"Kun suunnittelimme tuotantokustannusten keventämistä, tarkemmaksi kohteeksi valikoitui maakaasun käytön vähentäminen. Merkittäviä kustannusten aiheuttajia kaasun kulutukseen olivat esimerkiksi kiviaineksen vesipitoisuus ja kuivausrummun polttimen kalibrointi", kertoo tuotantojohtaja Aivis Putniņš.

Syksyllä asfaltin valmistus oli täydessä vauhdissa. ”LSS-projektin ansiosta olemme saaneet merkittäviä säästöjä”, Jānis iloitsee ja muistuttaa, että tärkeintä on sitouttaa muutokseen mahdollisimman suuri osa työhön osallistuvista. "Kun kaikki tietävät tavoitteen ja syyn, miksi muutosta tarvitaan, on paljon helpompaa päästä haluttuun lopputulokseen."

Mikä Lean Six Sigma?

  • Six Sigma on systemaattinen, tilastollisiin menetelmiin pohjautuva toimintatapa, jolla vähennetään prosessin virheitä ja poikkeamia.
  • Lean keskittyy virtaviivaistamaan prosesseja niin, että turhan työn ja sitoutuneen pääoman määrä vähenevät.
  • Lean Six Sigma on ajattelutapa, joka yhdistää molempien lähestymistapojen parhaat puolet.
  • Olemme hyödyntäneet Lean Six Sigma -ajattelua menestyksekkäästi useissa kehitysprojekteissa eri liiketoiminnoissa