Uusi ajattelutapa tuo tehokkuutta ja säästöjä työmaan toimintaan

Lemminkäisellä on hyödynnetty Lean Six Sigma -ajattelua menestyksekkäästi useissa kehitysprojekteissa.

Hyöty nähdään nopeasti, kun uudet ajatukset muutetaan saman tien käytännön toimiksi työmailla. Toiminnan kehittyminen on tuonut huomattavia kulusäästöjä.

"Käytännössä LSS merkitsee pienten arkisten asioiden tekemistä paremmin. Tällainen työkalu kannattaa pitää päivittäisessä käytössä", toteaa Lemminkäisen Venäjän talonrakentamisen johtaja Juha Vättö, joka osallistui Lean Six Sigma (LSS) -koulutukseen. Vaikka kokemusta on paljon, hän kokee ajattelun kirkastamisesta olleen hyötyä.

"Rakennustyömailla voidaan hyvällä työnsuunnittelulla ja aikatauluttamisella välttää turhaa varastointia ja esimerkiksi tehdä kaikki muutostyöt oikeaan aikaan. Muutosten tekeminen liian myöhäisessä vaiheessa merkitsee usein askeleiden ottamista taaksepäin ja saman työn tekemistä useaan kertaan", Vättö toteaa.

Täsmällisyyttä ja tietoisia valintoja

Myös talouden seuranta työmailla on tärkeää. "Kassavirran pitää olla kunnossa. On myös tärkeää, että työmaan lisä- ja muutostyöt käsitellään oikeaan aikaan, jolloin turvataan puheoikeus", hän muistuttaa.

LSS-ajattelun kautta Lemminkäinen on saanut karsittua jopa 15 prosenttia joidenkin osatekijöiden kustannuksista Venäjällä. Rakennushankkeissa kokonaissummat ovat suuria, joten säästöt tuntuvat. "Saimme projektin katteeseen selvää parannusta, ja myös sijoitetun pääoman tuotto parani", Vättö kertoo.

Lean Six Sigma

  • Six Sigma on systemaattinen, tilastollisiin menetelmiin pohjautuva toimintatapa, jolla vähennetään prosessin virheitä ja poikkeamia.
  • Lean keskittyy virtaviivaistamaan prosesseja niin, että turhan työn ja sitoutuneen pääoman määrä vähenevät.
  • Lean Six Sigma on ajattelutapa, joka yhdistää molempien lähestymistapojen parhaat puolet. Lemminkäisellä on hyödynnetty Lean Six Sigma -ajattelua menestyksekkäästi useissa kehitysprojekteissa eri liiketoiminnoissa.