Tapamme toimia

Tapaamme toimia määrittävät arvomme, visiomme ja hyvän liiketavan periaatteemme sekä kansalliset ja kansainväliset lait ja säädökset.

Toimintamme perustuu arvoihimme, jotka ovat:

  • Asetamme ihmiset etusijalle
  • Kunnioitamme ja luotamme
  • Teemme yhteistyötä menestyäksemme.

Hyvän liiketavan periaatteet ohjaavat toimintaamme

Päivittäistä liiketoimintaamme ohjaavat hyvän liiketavan periaatteemme. Ne määrittävät Lemminkäisen yhteiset toimintatavat, ja niiden perustana ovat kansainväliset säädökset ja sopimukset, joista tärkeimmät ovat:

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus
  • YK:n globaalin yritysvastuun aloite Global Compact, joka edistää ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption ehkäisemistä
  • Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja
  • Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n suositukset.

Hyvän liiketavan periaatteitamme täydentävät erilaiset konsernitasoiset politiikat ja periaatteet.

Olemme sitoutuneet henkilöstömme oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää emmekä häirintää tai kiusaamista töissä.

Emme hyväksy lahjontaa emmekä osallistu liikesuhteisiin, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin. Edistämme harmaan talouden torjuntaa. Edellytämme, että jokainen lemminkäinen noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja konsernin sisäisiä toimintaohjeita joka tilanteessa. 

Edellytämme kaikkien toimittajiemme ja alihankkijoidemme sitoutuvan toimittajien ohjesääntöömme. Se määrittelee toimintaperiaatteemme taloudellisen, oikeudellisen ja sosiaalisen sekä ympäristö- ja työturvallisuusvastuun osalta. 

Kannustamme lemminkäisiä ilmoittamaan epäilyksensä väärinkäytöksistä tai hyvän liiketavan periaatteidemme vastaisesta toiminnasta esimiehelleen tai sisäiselle tarkastukselle. Käytössämme on SpeakUp-kanava, johon lemminkäiset ja ulkopuoliset sidosryhmät voivat nimettömästi ilmoittaa väärinkäytösepäilyksistä. Sisäinen tarkastuksemme tutkii jokaisen saamansa ilmoituksen.

Lue lisää: