Turvallisen ja kannustavan työympäristön puolesta

Haluamme tarjota työntekijöillemme ja aliurakoitsijoillemme turvalliset työolosuhteet, joissa henkilöstömme myös viihtyy ja voi kehittää osaamistaan.

Sosiaalisen vastuumme painopiste on työturvallisuudessa. Haluamme varmistaa, että työntekijämme ja aliurakoitsijamme pääsevät työpäivän päätteeksi terveinä kotiin. Olemme konsernina sitoutuneet nollan tapaturman tavoitteeseen. 

Panostamme työtapaturmien ennaltaehkäisyyn ja koulutamme henkilöstöämme työturvallisuusasioissa. Kattava turvallisuuskoulutus pienentää tapaturmariskejä ja auttaa lemminkäisiä sisällyttämään turvallisuusajattelun osaksi päivittäistä tekemistä. Työmaaperehdytyksillä varmistamme, että sekä omat työntekijämme että aliurakoitsijat tuntevat työmaan turvallisuuskäytännöt. Henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttö on pakollista kaikilla työmaillamme, myös aliurakoitsijoillemme. 

Teemme työmailla säännöllisiä turvallisuustarkastuksia, joissa kartoitamme työmaan riskit ja asiankuuluvat työturvallisuuden toimenpiteet. 

Jatkuvaa vuoropuhelua

Turvallisuusviestintä ja jatkuva turvallisuusaiheinen vuoropuhelu ovat olennainen osa turvallisten työskentelytapojen käytäntöä. Työmailla pakollinen viikkopalaveri, jossa käymme työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden kanssa läpi ajankohtaisia turvallisuusasioita, on tärkeä turvallisuusviestintämme kanava.     

Kannustamme työntekijöitämme tekemään turvallisuushavaintoja. Korjaamme havaitut puutteet ehkäistäksemme tapaturmia tulevaisuudessa.

Tutkimme jokaisen vakavan tapaturman perusteellisesti. Selvitämme tapaturman juurisyyt ja toimintatavat, joilla tapaturma olisi voitu estää. Jaamme tietoa tapaturmista, jotta voimme ennaltaehkäistä samankaltaisia tapaturmia jatkossa.

Teemme yhteistyötä työturvallisuuden kehittämisessä alan muiden toimijoiden kanssa. Olemme aktiivisesti mukana viemässä rakennusteollisuuden työturvallisuustyötä eteenpäin.

Lue lisää työturvallisuustyöstämme linkeistä alla.