Luomme arvoa sidosryhmillemme

Huomioimme sidosryhmiemme odotukset, kun kehitämme toimintaamme ja arvioimme toimintamme vaikutuksia.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja seuraamme yhteistyön tuloksia säännöllisesti. Sidosryhmätyötämme ohjaavat hyvän liiketavan periaatteemme sekä paikalliset ja kansainväliset sitoumukset ja lait. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat nykyiset ja mahdolliset asiakkaat, nykyinen ja potentiaalinen henkilöstö, omistajat, sijoittajat, rahoittajat, yhteistyökumppanit, vaikuttajat ja media.

Pyrimme jatkuvaan vuorovaikutukseen keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteenamme on ymmärtää entistä paremmin liiketoimintaamme liittyviä odotuksia, haasteita ja mahdollisuuksia, joiden perusteella voimme arvioida kehitystarpeitamme. Samalla sidosryhmämme saavat tietoa toiminnastamme ja toimintaympäristöstämme sekä niiden haasteista ja mahdollisuuksista.

Keskeiset sidosryhmämme

SidosryhmäOdotuksetToimenpiteet 2016
Alan järjestöt
 • Alan jatkuva kehittäminen
 • Yhteisten etujen ajaminen
 • Aktiivinen osallistuminen järjestöjen työhön, työryhmiin ja hankkeisiin
 • Puheenvuorot seminaareissa ja tapahtumissa
Asiakkaat
 • Korkealaatuiset, luotettavat ja vastuulliset ratkaisut ja palvelut
 • Hyvä projektinjohtaminen, toimitusvarmuus, toiminnan läpinäkyvyys ja oikea hinta-laatusuhde
 • Asiakastarpeiden ymmärtäminen, asiakaspalvelu
 • Henkilökohtaiset tapaamiset
 • Vuorovaikutus alan messuilla ja muissa tapahtumissa
 • Uutiskirjeet ja verkkosivut
Henkilöstö
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Kannustava palkkaus sekä koulutus- ja kehittymismahdollisuudet
 • Tasavertainen kohtelu ja organisaation avoimuus
 • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
 • Palkitsemisen kehittäminen
 • Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen
 • Avoin viestintä ja avoimen yrityskulttuurin rakentaminen
 • Henkilöstölehti, intranet, sisäiset uutiskirjeet
 • Henkilöstötutkimus
Media
 • Luotettava ja ajankohtainen tieto yrityksen toiminnasta
 • Avoin viestintäkulttuuri
 • Toimitusvierailut
 • Haastattelut ja taustatapaamiset
 • Pörssi- ja lehdistötiedottaminen
 • Helppo tavoitettavuus
Omistajat ja sijoittajat
 • Sijoituksen arvonnousu
 • Riittävä selvitys yhtiön riskienhallinnasta sekä hallinnointitavasta
 • Avoin ja oikea-aikainen tieto yhtiön taloudellisesta tilasta, tulosajureista ja tulevaisuuden näkymistä
 • Omistaja-, sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset
 • Tulosjulkistustilaisuudet
 • Yhtiökokous
 • Pörssi- ja lehdistötiedottaminen
 • Verkkosivut
 • Helppo tavoitettavuus
Opiskelijat ja työnhakijat
 • Mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät
 • Monipuolinen tieto uramahdollisuuksista sekä Lemminkäisestä työantajana
 • Avoinna olevien tehtävien vaivaton löydettävyys ja tehtäviin hakemisen helppous
 • Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa oppilaitosyhteistyön ja rekrytointitapahtumien kautta
 • Kesätyö-, harjoittelu-ja lopputyöpaikkojen tarjoaminen
Paikallisyhteisöt
 • Tiedottaminen ja mahdollisuus vuoropuheluun suurista rakennushankkeista ja niiden vaikutuksista paikallisyhteisöihin
 • Työmaakohtainen tiedottaminen lähiympäristölle
 • Keskustelutilaisuudet
 • Avoin ja ajankohtainen viestintä
Päättäjät ja vaikuttajat
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Toiminnan läpinäkyvyys ja haitallisten vaikutusten minimoiminen
 • Työllistäminen
 • Verojen maksaminen
 • Vuorovaikutus alan järjestöjen kautta 
 • Päättäjätapaamiset
 • Avoin, säännöllinen raportointi
Yhteistyökumppanit
 • Toimeentulon ja kasvun turvaaminen
 • Mahdollisuus kehittää toimintaa ja verkostoitua
 • Toimintavarmuus ja jatkuvuus
 • Tapaamiset, toimittajaverkoston kehittäminen ja suorat kontaktit
 • Yhteistyökumppaneiden uuden liiketoiminnan mahdollistaminen kumppanuuksien avulla
 • Toimittaja-auditoinnit
 • Avaintoimittajien valinta pitkäaikaisin sopimuksin