Rakennamme kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa

Haluamme olla yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä. Kehitämme liiketoimintaamme pitkäjänteisesti ja kestävästi, kannattavasti kasvaen.

Meille on tärkeää kasvattaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä. Suurena rakennusalan toimijana otamme mahdollisimman hyvin huomioon toimintamme suorat ja välilliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Yritysvastuun tavoitteemme

Yritysvastuun päätavoitteemme on parantaa vastuullisia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme.

Pitkän aikavälin tavoitteemme ovat:

  • Nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa
  • Turvallisuuden, työkyvyn hallinnan ja urasuunnittelun standardien käyttöönotto koko Lemminkäisessä elinikäisen työkyvyn varmistamiseksi
  • Asiakastyytyväisyyden parantaminen
  • Lemminkäisen toimittajavaatimusten jalkauttaminen alihankkijoille ja toimittajille
  • Energiatehokkuuden parantaminen
  • Materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen lisääminen.

Yritysvastuun tavoitteet on johdettu olennaisuusmatriisista, jossa on kuvattu toimintamme kannalta olennaisimmat ja tulokseemme eniten vaikuttavat yritysvastuun osa-alueet. Määrittelytyö tehtiin henkilöstön työpajoina ja ulkoisten sidosryhmien haastatteluina syksyllä 2015.