Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Lemminkäinen on kehittänyt rakennusalan tuotteita, erityisesti päällysteitä, jo sadan vuoden ajan. Oma tutkimus ja tuotekehitys varmistavat päällysteen sopivuuden juuri sille aiottuun tarkoitukseen.

Lemminkäisellä on päällystealan laboratorio kaikissa toimintamaissaan. Laadunvalvonnan lisäksi laboratorio kehittää ja parantaa asfalttituotteita sekä etsii niille uusia käyttömahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kierrätysasfaltti ja kumibitumi. 

Otimme kierrätysasfaltista valmistetun uusioasfaltin kaupalliseen käyttöön 1990-luvulla. Ensimmäisen matalalämpöasfaltin koekohteen teimme 2000-luvun alkupuolelta, viimeisimmän vuonna 2016.

Lue lisää

Rakentamisen erikoisosaamista

Tutkimme ja kehitämme myös muita rakentamisen erikoisalueita ja -menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi tietyt pohjavalmistuksen tekniikat ja erilaiset louhintatekniikat. Muita erikoisosaamisalueitamme ovat muun muassa