WITOS virittää ja voitelee tuotantoketjun

Pilotoimme WITOS-tuotannonohjausjärjestelmää ensimmäisten joukossa koko Euroopassa. Järjestelmän avulla tuotanto, kuljetukset ja asfaltointityöt sujuvat entistä sutjakkaammin. Samalla paranee laatu ja kustannustehokkuus.

Kellontarkkuudella pyörivä JOT (Just On Time) -periaate ja digitalisaatio valtaavat alaa myös infrarakentamisessa. Tästä on saatu tänä kesänä esimakua päällystystyömaillamme, joissa olemme pilotoineet uutta WITOS-järjestelmää.

Asfalttialan suurimpien laitevalmistajien Wirtgenin ja Vögelen yhdessä suunnitteleman ohjausjärjestelmän avulla asfaltin tuotantoprosessia voi seurata tehtaalle tulleesta tilauksesta aina valmiiseen tienpintaan saakka. Ideana on, että koko tuotantoketju on mahdollisimman sujuva ja yhtenäinen alusta loppuun asti.

”Tämä on ennen kaikkea laatu- ja datatyökalu. Prosessit paranevat, kun turha odottelu ja tuotantokatkokset vähenevät. Samalla lopputulos on entistä tasalaatuisempi ja kestävämpi”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Jarmo Rautanen selvittää.

Suomen ohella järjestelmää on pilotoitu tänä kesänä muun muassa Tanskassa ja Keski-Euroopassa.

”Yhteensä pilottikohteita on vain viisitoista. Lemminkäinen on yhdellä kotimaan ja yhdellä Tanskan kohteella alan etujoukoissa ja yksi tärkeimmistä kehityskumppaneista”, Rautanen kertoo.

Koko ketjulla sama tieto

Operatiivisesta tuesta vastaavan johtajan Juha Pohjolan mielestä järjestelmän keskeinen tekijä on reaaliaikainen tiedonkulku läpi koko tuotanto- ja kuljetusketjun.

”Esimerkiksi autot tulevat asfalttiasemille mahdollisimman tarkasti työmaan tarpeiden ja sille sopivien aikataulujen mukaan. Lisäksi tämä tieto on samanaikaisesti sekä kuljettajilla että asfalttiasemilla”, Pohjola kertoo.

WITOS myös kerää ja tallettaa dataa prosessin kaikista eri vaiheista. Niiden pohjalta se tekee ja ehdottaa tarvittavia korjausliikkeitä.

”Manuaalinen näppäily jää selvästi aiempaa vähemmälle, mikä sekin pienentää virheiden mahdollisuutta”, Pohjola lisää.

Taukoamatonta tientekoa

Perämies Ari Salonen on kerännyt kesän aikana WITOS-kokemuksia vt 26:n työmaalla Taavetti‒Hamina-välillä. Järjestelmästä on ollut hänen mukaansa iso apu mittavassa päällystysurakassa.

”Järjestelmästä näkee reaaliajassa, missä autot liikkuvat, montako niitä on ja milloin ne kannattaa kutsua tähän työmaalle. Systeemi valvoo ja optimoi myös massanlaatua ja -levitystä. Näin tavara saadaan tielle mahdollisimman tuoreena ja ilman turhia pysähdyksiä. Tarvittavat muutokset on helppo tehdä, kun tarjolla on kiistatonta dataa”, Salonen listailee.

Tasaisen laadun lisäksi etuna on sujuvampi päällystystyö ja entistä lyhyemmät liikenteen pysäytykset, joita ei parhaimmassa tapauksessa tarvita lainkaan.

”WITOS on vielä nykyisellään isojen päällystysurakoiden työkalu, mutta tulevina vuosina arkea pienemmissäkin urakoissa. Digitalisaatio tulee myös infra-alalle ja siksi sen kehitysvauhdissa pitää pysyä mukana”, Jarmo Rautanen tiivistää.