Tyhjäkäynnit minimiin

Koneiden käytössä tarvitaan tervettä järkeä. Aiheeton tyhjäkäynti tulee kalliiksi sekä ympäristölle että yritykselle. Vältä turhaa tyhjäkäyntiä -kampanjan avulla olemme edistäneet työkoneidemme tarkoituksenmukaista käyttöä ja vähentäneet tyhjäkäynnistä aiheutuvia päästöjä.

Koneetkin tarvitsevat taukoja

Vuonna 2016 kampanjoimme Vältä turhaa tyhjäkäyntiä -teemalla päällystyksen ja kiviaineksen työmailla, kaikissa toimintamaissamme. Tavoitteenamme on ollut edistää työkoneidemme taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Olemme vähentäneet koneiden turhasta tyhjäkäynnistä aiheutuvia päästöjä ja kuluja sekä pidentäneet samalla koneidemme käyttöikää.

Kannattaako jättää kone käyntiin?

Tietyt työvaiheet ja tekniset syyt, kuten koneen moottorin lämmitys ja lämmön tasaus, vaativat työkoneiden tyhjäkäyttämistä.

Kalustomme on niin monipuolista, että on mahdotonta antaa yleispäteviä ohjeita. Ohjaamosta poistuessa kuskin pitäisi kuitenkin aina miettiä muutamaa asiaa: ”Mitä teen seuraavaksi? Olenko pois kauan? Onko järkevää jättää kone käyntiin?"

Kampanjassamme neuvoimme henkilöstöllemme koneiden oikeanlaista käyttöä ja taloudellista ajotapaa sekä kerroimme hyödyistä, joita saavutamme tyhjäkäynnin minimoinnilla.

Välttämällä työkoneiden tarpeetonta tyhjäkäyntiä olemme vähentäneet polttoaineen kulutusta ja ilmapäästöjä. Arvioimme, että tyhjäkäyntiä vähentämällä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt pienenevät määrän, joka vastaa henkilöautojen päästöjä noin 18 000 000 ajokilometrillä.